treść strony

Branżowe Centra Umiejętności – spotkanie online

Serdecznie zapraszamy na spotkanie online poświęcone II naborowi w ramach konkursu na Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs).

  • fot. Shutterstock/FRSE

Spotkanie online, które odbędzie się 2 marca 2023 r., będzie dotyczyło kwestii formalnych i praktycznych przy planowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych. Będzie również stanowiło okazję do omówienia formularza wniosku.

Link do formularza zgłoszeniowego oraz szczegółowe informacje dotyczące spotkania znajdują się na stronie internetowej BCU.