treść strony

Centrum spotkań i idei: podsumowanie EFML

Jak będą wyglądały Europa i świat w 2030 r.? Można dziś kreślić różne, bardziej optymistyczne lub bardziej pesymistyczne scenariusze. Jedno jest pewne: powinien to być świat, w którym głos młodych ludzi jest bardziej słyszalny, a waga podejmowanych decyzji – większa.

  • fot. FRSE

To jedna z najważniejszych konkluzji Europejskiego Forum Młodych Liderów – wydarzenia będącego częścią XIV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Po pandemicznej przerwie i w nowej lokalizacji od 25 do 27 kwietnia ponad 230 uczestników z 26 krajów, w tym Ukrainy, spotkało się, by dyskutować o najważniejszych współczesnych wyzwaniach. Jest to głos tym ważniejszy, że pochodzi od ludzi, którzy za ten świat, niezależnie od jego kondycji, wezmą w przyszłości odpowiedzialność.

– Największą wartością jest człowiek, to podstawa wszelkiego rozwoju. Przed wojną 10 mln młodych Ukrainek i Ukraińców miało marzenia i plany. Dziś 2 mln zostały zmuszone do migracji wewnętrznej, a kolejne 2 mln do opuszczenia kraju – zwraca uwagę Maryna Popatenko, wiceminister młodzieży i sportu w Ukrainie, przewodnicząca Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. I apeluje: – Młodzi angażują się dziś na różnych frontach: militarnym, informacyjnym, humanitarnym. Ryzykują życiem. Wspierajmy ich w pragnieniu życia w niezależnym, wolnym i demokratycznym kraju.

Europa szans i możliwości

Jedną z kwestii, powracających podczas wystąpień i debat, było 35-lecie programu Erasmus+, także w kontekście zwiększenia przez Komisję Europejską jego budżetu na lata 2021-27.

– Erasmus+ się sprawdza i będzie się rozwijał. To jedne z najlepiej wydanych środków na gospodarkę w Polsce. Umiędzynarodowienie kształcenia to wielkie zadanie i wyzwanie, ale nie ma wątpliwości, że tylko otwarcie na środowisko międzynarodowe, wymiana młodzieży i nauczycieli ma sens – zwraca uwagę Andrzej Kaleta, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Forum przyniosło też odpowiedzi na wiele ważnych pytań: jak radzić sobie z dezinformacją i manipulacją, jak chronić dane osobowe czy na jakie wyzwania powinny odpowiadać miasta, które chcą być przyjazne dla swoich mieszkańców? Eksperci dyskutowali też, czym jest – także dziś w obliczu kolejnego kryzysu – Europejski Zielony Ład, jak skutecznie pomagać Ukrainie, jak zbudować Europę równych szans i kim jest lider oraz na jakie wyzwania musi dziś odpowiadać.

Energia młodych

Co ważne, forum to nie tylko dyskusje, ale też konkretne działania. Z inicjatywy FRSE w Katowicach doszło do  podpisania porozumienia o dołączeniu największych polskich uczelni do Koalicji na rzecz rozwoju inicjatywy WorldSkills i organizacji Zawodów Euroskills 2023 w Polsce, a także porozumienia między FRSE a Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną SA o powstaniu centrum innowacji Erasmus+ InnHUB w Katowicach.

Forum to także wspaniała energia i wielki entuzjazm młodych oraz nawiązanie wzajemnych, wielokulturowych relacji – wartość, której trudno dziś nie docenić.

– Spotkałam tu wielu fantastycznych ludzi, mam nadzieję, że będziemy utrzymywać kontakt do końca życia – mówi jedna z uczestniczek.

– Przyjechałem z Azji, jestem w mniejszości, pierwszy raz w Polsce. Nie ukrywam, że miałem obawy. Ciepło uczestników, organizatorów spowodowało jednak, że szybko zniknęły. Świetnie się tutaj czuję, dużo się nauczyłem i poszerzyłem swoją perspektywę – wtóruje inny uczestnik.

Oboje mają nadzieję wrócić do Katowic za rok.

Organizatorami Europejskiego Forum Liderów są Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Grupa PTWP, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Zapraszamy również do przeczytania szczegółowej relacji z wydarzenia.