treść strony

Cyfrowe poświadczenia Europass: nowy serwis

Nowe szablony CV, nowe opcje projektowe i oświadczenia końcowe. Z nowego serwisu Europass może korzystać każda szkoła, uczelnia czy firma szkoleniowa w Europie, która chce bezpłatnie wydawać cyfrowe dyplomy i poświadczać je e-pieczęcią.

  • fot. Shutterstock

Cyfrowe poświadczenia (Europass Digital Credentials for Learning) są uznawane w całej Unii Europejskiej i zawierają te same informacje co dyplom lub papierowe świadectwo. Poświadczenia dokumentów można wysyłać e-mailem do ich właścicieli lub bezpośrednio na profil Europass za pośrednictwem unikalnego linku. Więcej o cyfrowych poświadczeniach Europass: TUTAJ.
 
Nowy serwis Europass, dostępny dla użytkowników od 25 października 2021 roku, to zestaw narzędzi i informacji online, które ułatwiają zarządzanie każdym etapem edukacji i kariery zawodowej. Umożliwia wymianę informacji o umiejętnościach i kwalifikacjach między różnymi interesariuszami (uczelnie, firmy, organizacje), a także przejrzyste i spójne prezentowanie umiejętności, kwalifikacji i doświadczenia w całej Europie. Utworzenie serwisu Europass to inicjatywa Komisji Europejskiej, dlatego można z niego korzystać całkowicie bezpłatnie.
 
Korzyści z używania cyfrowych certyfikatów Europass:
- rozpoznawalność dokumentów w ramach europejskiego obszaru edukacyjnego,
- mniejsze obciążenia administracyjne,
- zmniejszenie kosztów wydania świadectw i dyplomów,
- minimalizacja ryzyka oszustwa,
- skrócenie czasu rozpatrywania wniosku o pracę i zmniejszenie kosztów weryfikacji certyfikatów,
- pieczęć elektroniczna (e-Seal) zapewnia prawne domniemanie autentyczności dokumentów w Unii Europejskiej.
 

Jak korzystać z Europass Digital Credntials for Learning? Link do filmu instruktażowego: TUTAJ.