treść strony

Czy umiesz uczyć na odległość?

Jesteś nauczycielem albo dyrektorem szkoły? Właśnie dla ciebie powstało nowe narzędzie. Dzięki niemu ocenisz i poprawisz kompetencje swoje lub swojego zespołu w zakresie nauczania zdalnego.

  • Model Kompetencji Nauczania Zdalnego ma wspierać dyrektorów i nauczycieli

    fot. Shutterstock

Czym jest Model Kompetencji Nauczania Zdalnego?
Teodor Sobczak, współtwórca narzędzia: Model to system, który umożliwia nauczycielom z całej Europy skuteczne diagnozowanie i rozwijanie własnych kompetencji w zakresie nauczania na odległość. Narzędzie to, będące rezultatem zrealizowanego przez nas projektu, ułatwia organizowanie pracy szkoły i zarządzanie procesem edukacyjnym na różnych szczeblach. Stworzyliśmy je na podstawie badań przeprowadzonych przez nas na nauczycielach i dyrektorach szkół z Polski, Włoch i Węgier. 

Jaka idea wam przyświecała?
W trakcie pandemii koronawirusa okazało się, że wielu nauczycieli ma trudności w prowadzeniu lekcji zdalnych. Nie do końca byli nawet świadomi tego, czego nie wiedzą. W odpowiedzi na to stworzyliśmy platformę, na której pedagodzy mogą samodzielnie dokonać ewaluacji, korzystając z minimalistycznego i możliwie czytelnego interfejsu.

Mają szansę sprawdzić, na jakim poziomie są ich umiejętności w zakresie prowadzenia lekcji online – chodzi zarówno o znajomość platform do wirtualnego nauczania, kompetencje informatyczne, jak i zarządzanie uczniami w środowisku wirtualnym. Kolejna grupa docelowa to dyrektorzy placówek.

Co oni mogą zyskać?
Korzystając z oddzielnego panelu, mogą szybko i wygodnie zebrać potrzeby szkoleniowe całego zespołu, by lepiej dostosować strategię rozwojową swojej placówki. Jeszcze inną grupą odbiorczą są certyfikowani przez „Innowatorium” trenerzy, którzy prowadzą w szkołach profesjonalną diagnozę i ustalają strategie rozwojowe. Opierają się nie tylko na danych ilościowych, zbieranych na platformie, ale również na informacjach pozyskiwanych od grona pedagogicznego.

Jak skorzystać z platformy?
W pierwszym kroku należy wejść na stronę internetową: model.innowatorium.org, a później zarejestrować się jako nauczyciel. Następnie trzeba dodać nazwę swojej szkoły i wypełnić ankietę. Gdy to zrobimy, zobaczymy wyniki mówiące o tym, jakie są nasze kompetencje w zakresie nauczania zdalnego. Możemy przeanalizować je samodzielnie, ale ja namawiam do skorzystania z pomocy profesjonalnych trenerów, którzy pomogą wycisnąć z platformy znacznie więcej, i do wciągnięcia pozostałych nauczycieli do badania. 

Czy wśród samych nauczycieli są grupy, do których w sposób szczególny skierowana jest platforma? Na przykład matematycy lub nauczyciele języków obcych?
Platforma jest w 100% otwarta, więc każdy pedagog może z niej skorzystać. Chociaż warto podkreślić, że narzędzie nie jest przygotowane do badania edukatorów działających w sferze nauczania pozaformalnego. Nie będę oszukiwał, że bardzo chętnie bym to zmienił. 

Które funkcje narzędzia okazują się najbardziej przydatne?
Osobiście mam dwie ulubione ścieżki: dyrektorską i trenerską. Ta pierwsza to nic innego jak sprzęgnięcie nauczycieli w ramach jednej placówki. Pozwala to zarządcy (domyślnie jest to rola przypisana dyrekcji, ale system przewiduje delegowanie kompetencji) na lepsze dopasowanie szkoleń do potrzeb nauczycieli, planowanie i ewaluację rozwoju kompetencji kadry i przygotowanie planów rozwojowych dla szkoły. Jest też ścieżka trenerska. Zakłada ona, że komponent technologiczny jest wykorzystywany przez doświadczonych i certyfikowanych trenerów, którzy dokładają do niego własne obserwacje oraz zadania diagnostyczne, realizowane przez nich podczas warsztatów w szkołach.

Efektem ich pracy, poza rozbudowaną, indywidualną informacją zwrotną dla każdego nauczyciela, jest profesjonalny raport pozwalający placówce zaplanować nie tylko same szkolenia, ale również inne działania. Mam na myśli także projekty w ramach programu Erasmus+, takie jak wymiany, szkolenia międzynarodowe, czy eTwinning. Dodatkowo raport porusza szczegółowo kwestie dostosowania procedur w szkole, wdrażania narzędzi elektronicznych do zarządzania czy komunikacji w zespole.   

Teodor Sobczak, prezes Fundacji „Innowatorium”. Trener, wykładowca, twórca narzędzi edukacyjnych i metodolog.

„Model Kompetencji Nauczania Zdalnego” to projekt finansowany w ramach programu Erasmus+ w sektorze Edukacja szkolna (Akcja 2.). Realizuje go Fundacja Wspierania Edukacji i Rozwoju „Innowatorium” z Zalesia Górnego we współpracy z partnerami z Włoch i Węgier. Więcej o projekcie na: innowatorium.org/model-kompetencji-nauczania-zdalnego. Wypracowane podczas projektu narzędzie dostępne na: model.innowatorium.org.