treść strony

EngiRank 2023: wyniki już 17 listopada

Która europejska uczelnia prowadzi najlepsze studia inżynierskie? Odpowiedź poznamy już w piątek 17 listopada w Brukseli – podczas uroczystego ogłoszenia pierwszego Europejskiego Rankingu Studiów Inżynierskich EngiRank 2023 NEXT GENERATION.

  • fot. FRSE

Aby sprostać wyzwaniom XXI wieku w obszarze kształcenia inżynierów przyszłości, Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, we współpracy z wydawnictwem Elsevier, po raz pierwszy opracowały i stworzyły Europejski Ranking Studiów Inżynierskich EngiRank NEXT GENERATION. Tym samym powstało nowoczesne narzędzie do obiektywnego porównywania jakości programów inżynierskich i technologicznych oferowanych przez europejskie uczelnie, bazujące na takich wskaźnikach, jak m.in.:

  • liczba punktowanych publikacji naukowych przygotowanych z autorami spoza uczelni;
  • cytowania;
  • współpraca uczelni z przedsiębiorstwami, mierzona m.in. wysokością finansowania na badania pozyskanego z zewnętrznych źródeł;
  • liczba zgłoszonych patentów;
  • uczestnictwo uczelni w programie Horyzont;
  • uczestnictwo uczelni w programie Erasmus+.

W rankingu znalazły się aż cztery wskaźniki odnoszące się bezpośrednio do programu Erasmus+ jako narzędzia umiędzynarodowienia uczelni, tj. dwa dotyczące mobilności studentów, wskaźnik dla praktyk/staży studenckich oraz wskaźnik uczestnictwa uczelni w sojuszach Uniwersytetów Europejskich.

EngiRank 2023 NEXT GENERATION objął 225 uczelni z 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej.

W działania na rzecz organizacji i przygotowania zarówno EngiRanku 2023, jak i uroczystego ogłoszenia jego wyników zaangażowały się również Centra Innowacji Erasmus+ InnHUB.

Uroczyste ogłoszenie rankingu odbędzie się w najbliższy piątek, 17 listopada 2023 r., w Business & Science Poland w Brukseli (rue Belliard 40) o godz. 12:00.

Więcej informacji o rankingu TUTAJ oraz na stronie engirank.eu.