treść strony

Erasmus+ InnHUB Gdańsk już działa!

5 września 2022 r. w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego została podpisana umowa pomiędzy Narodową Agencją Programu Erasmus+ a Uniwersytetem Gdańskiem oraz porozumienie o współpracy na rzecz wspierania pomorskich innowacji przez program ERASMUS+ pomiędzy Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności a Rektorami i Prorektorami 12 pomorskich uczelni.

 • Podpisanie porozumienia o współpracy

  fot. Krzysztof Kuczyk

Intencją porozumienia jest współpraca Centrum Innowacji Erasmus+ InnHUB Gdańsk z pomorskimi uczelniami, jednostkami samorządu terytorialnego, ośrodkami kształcenia zawodowego, szkołami oraz podmiotami gospodarczymi. Wśród sygnatariuszy porozumienia znaleźli się:

 • Rektor prof. dr hab. Piotr Stepnowski – Uniwersytet Gdański;
 • Rektor prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde – Politechnika Gdańska;
 • Prorektor ds. nauki prof. dr hab. Michał Markuszewski – Gdański Uniwersytet Medyczny;
 • Prorektor ds. współpracy i promocji dr Adam Świerżewski – Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku;
 • Prorektor ds. organizacji i nauki prof. dr hab. Marek Rocławski – Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku;
 • Rektor prof. dr hab. inż. Adam Weintrit – Uniwersytet Morski w Gdyni;
 • Rektor kontradmirał prof. dr hab. Tomasz Szubrycht – Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni;
 • Rektor prof. dr hab. Paweł Cięszczyk – Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku;
 • Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy dr hab. Marek Łukasik, prof. ucz. – Akademia Pomorska w Słupsku;
 • Rektor dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. ucz. – Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu;
 • Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą dr hab. Artur Kozłowski, prof. ucz. – Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku;
 • Rektor prof. dr hab. lek. Med. Waldemar Tłokiński – Ateneum  Szkoła Wyższa w Gdańsku;

Cele działalności utworzonego przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności InnHUB to:

 • zwiększenie świadomości o ofercie Programu Erasmus+ wśród podmiotów działających w różnych gałęziach gospodarki województwa pomorskiego; 
 • szkolenie kadry punktów informacyjnych w instytucjach partnerskich, a także liderów realizujących projekty;
 • przyczynianie się do podnoszenia innowacyjności poprzez udział w projektach edukacyjnych; 
 • promocja i zachęcanie do wnioskowania o środki z Programu Erasmus+; 
 • budowanie i rozszerzanie sieci współpracy międzynarodowej, synergia biznesu z nauką i kształcenie dzięki Programowi Erasmus+.

Erasmus+ InnHUB Gdańsk jest trzecim punktem wsparcia programu Erasmus + po Krakowie i Katowicach. Będzie otwarty dla wszystkich zainteresowanych od 8 września w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 53, Gdańsk. Centrum będzie służyć za punkt informacyjny, miejsce warsztatów i szkoleń.

Informacje o godzinach otwarcia centrum można znaleźć na stronie: www.erasmusplus.org.pl/erasmus-innhub.

Najbliższe terminy naboru wniosków do programów już w październiku!

Dowiedz się więcej:  
www.erasmusplus.org.pl
www.eks.org.pl