treść strony

eTwinning: międzynarodowe warsztaty doskonalenia zawodowego w Bratysławie

Zachęcamy do zgłaszania się na stacjonarne wydarzenie „Advancing learning and innovation with future-proof skills”, które odbędzie się w Bratysławie w dniach 28-30 września 2023 r.

  • fot. Shutterstock

Wydarzenie organizowane jest dla doświadczonych eTwinnerów, którzy pracują w szkołach technicznych, branżowych lub zawodowych z uczniami w wieku 15-20 lat oraz komunikują się w języku angielskim.

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 sierpnia 2023 r. (godz. 23:59). W przypadku dużej ich liczby organizatorzy mogą zakończyć nabór wcześniej. Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w międzynarodowych wydarzeniach eTwinning typu warsztaty doskonalenia zawodowego – PDW (online/offline).

Aby wziąć udział, należy załączyć w formie elektronicznej (skan lub zdjęcie) wypełnione i podpisane oświadczenie uczestnika (zobacz: zasady udziału), aplikując poprzez:

Formularz zgłoszeniowy