treść strony

Europejski Tydzień Młodzieży za nami!

Organizacje z całej Polski wspólnie szukały sposobów na aktywizację młodych ludzi. Europejski Tydzień Młodzieży w Polsce rozpoczął się Biegiem Erasmusa, a zakończył
Europejskim Forum Młodych Liderów

  • Zwycięska drużyna kobieca reprezentująca FRSE

    fot. SZYMON ŁASZEWSKI/FRSE

  • Europejskie Forum Młodych Liderów zgromadziło młodych z całej Europy

    fot. Szymon Łaszewski

  • W trakcie EFML uczestnicy brali udział w wielu warsztatach

    fot. Szymon Łaszewski

W dniach od 12 do 19 kwietnia 2024 r. odbyło się w Polsce niemal 200 różnych wydarzeń: warsztatów, paneli i spotkań, w których udział wzięło ponad 15 tys. osób. Przygotowały je instytucje i organizacje pozarządowe, włączając się w tej sposób w realizację unijnej strategii aktywizacji młodych ludzi.

Obchody Europejskiego Tygodnia Młodzieży (ETM) rozpoczął Bieg Erasmusa, zorganizowany przez FRSE. W dniach od 8 do 12 kwietnia „wspólnie dla demokracji” pobiegło w całym kraju ponad 500 drużyn (każda tam, gdzie miała ochotę), składających się zwykle z uczniów, ale także dorosłych. Wchodzące w skład FRSE regionalne Centra Innowacji Erasmus+ InnHUB zapraszały z kolei na różnego typu spotkania: od gier symulacyjnych na temat demokracji, przez prezentacje możliwości wolontariatu zagranicznego, po warsztaty dotyczące partycypacji i aktywnego obywatelstwa. I tak na przykład w grze „Przepis na demokrację” uczestnicy budowali własne państwa i demokracje, co było okazją do dyskusji nad funkcjonowaniem demokratycznych społeczeństw. Podczas spotkania „Wolontariat zagraniczny krok po kroku” prezentowano z kolei możliwości oferowane przez Europejski Korpus Solidarności (EKS), a wydarzenie „Erasmusowe-love” rozwiało wątpliwości dotyczące programów takich jak EKS i Erasmus+. W sumie Centra InnHUB zorganizowały w dniach od 15 do 18 kwietnia aż 15 warsztatów!

Przestrzeń do wyrażania siebie
Finałowym wydarzeniem ETM było Europejskie Forum Młodych Liderów (EFML), które w dniach 18–19 kwietnia pod hasłem „Voice your vision” odbyło się w Warszawie. Spotkało się na nim ponad stu młodych aktywistów z krajów Unii Europejskiej, Partnerstwa Wschodniego oraz Bałkanów Zachodnich. Uczestniczyli oni w panelach dyskusyjnych, sesjach plenarnych i warsztatach poświęconych takim tematom, jak budowanie demokratycznych postaw wśród młodzieży, promowanie wartości europejskich i wspieranie zdrowia psychicznego.

Forum otworzył Tomasz Krześniak, zastępca dyrektora generalnego FRSE, podkreślając znaczenie budowania postaw demokratycznych wśród młodzieży. – Dajemy wam przestrzeń do wyrażenia siebie, do dzielenia się swoimi marzeniami i pomysłami – powiedział. Doktor Joanna Mucha, sekretarz stanu w MEN, wyraziła uznanie dla zaangażowania młodych ludzi w tworzenie lepszej przyszłości dla kontynentu, podkreślając wagę międzynarodowej solidarności oraz wspierania osób, które musiały opuścić swoje kraje. – Ważne jest, aby zaangażować ludzi w demokrację, aby brali udział w wyborach i głosowaniach oraz aby nauczyli się współpracy między różnymi środowiskami, miastami i państwami – dodał Bartłomiej Balcerzyk, p.o. dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Changemakerzy mają głos
– Nie przyjechaliśmy tu po gadżety czy darmową kawę. Jesteśmy changemakerami – mówił Dawid Reja, uczestnik i prelegent z Lublina, podkreślając znaczenie Forum jako platformy wspierającej młodych ludzi w budowaniu pewności siebie oraz poczucia ważności.

Na znaczenie udziału młodych w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego zwróciła uwagę Michalina Pytka, przedstawicielka sieci EuroPeers. – Jestem tu, żeby zainspirować się i wspierać młodych w wyborach. Chciałabym wiedzieć, jak ich angażować, i myślę, że tutaj dostanę odpowiedź na to pytanie – stwierdziła. O braku odpowiedniej polityki młodzieżowej na poziomie krajowym mówiła Agnieszka Parol-Górna, dyrektorka Biura Polityki Młodzieżowej UM w Lublinie. –  Czekamy na działania ze strony rządu. Jest duża otwartość, ale też wiele potrzeb naraz – wyjaśniła. Przyznała też, że młodzi często traktowani są instrumentalnie, a angażowanie ich w życie publiczne ogranicza się do okresu wyborczego.

Pochodzący z Tunezji Taky, wolontariusz EKS-u w Polsce, podkreślał swoje zaangażowanie w zwiększanie partycypacji młodych ludzi w procesach decyzyjnych. – Dla mnie bardzo ważne jest to, że możemy uczestniczyć w demokracji i naprawdę mówić, co chcemy – stwierdził.

Nie odpowiadamy za kryzysy
–  Jestem dzisiaj na fantastycznym europejskim wydarzeniu, które tak naprawdę połączyło młodzież z całej Europy. Rozmawiamy na temat tego, jaką rolę odgrywają młodzi ludzie wobec nadchodzących wyborów europejskich. Mówi się nam, że to my jesteśmy przyszłością, nadzieją, możemy uratować Polskę, Europę czy świat, ale to przecież nie my jesteśmy odpowiedzialni za kryzysy na świecie – punktowała Dominika Lasota, aktywistka z Inicjatywy Wschód. – Na takich wydarzeniach wymieniamy się numerami telefonów, instagramami, mailami, sieciujemy się. Te spotkania często są okazją do tego, żeby się po prostu zaprzyjaźnić. Może dzięki temu zrobimy coś wspólnie – podsumowała.