treść strony

Europejskie Nagrody eTwinning 2024: poznaj laureatów!

Z wielką przyjemnością prezentujemy listę laureatów wybranych spośród 1284 zgłoszonych projektów w 5 kategoriach. To wyjątkowe przykłady współpracy i wspólnie osiąganych rezultatów. W gronie nagrodzonych znalazło się aż 6 polskich nauczycielek!

  • fot. Shutterstock

Kategoria wiekowa do 6 lat

Zwycięski projekt prezentuje interdyscyplinarne podejście łączące przedmioty od sztuki po naukę. Działania oparte są na ścisłej współpracy i aktywnościach uwzględniających umiejętności oraz zainteresowania uczniów.

Polska szkoła nagrodzona w projekcie:
Paulina Stiler i Aleksandra Armada, Przedszkole z Oddziałami Specjalnymi i z Oddziałami Integracyjnymi nr 48 w Zabrzu

Projekt zwiększał świadomość społeczności uczestniczących szkół w zakresie społecznych i środowiskowych problemów w ich okolicy. Celem było zaś wzbogacenie poznawczego i społecznego dobrostanu uczniów oraz zaangażowanie lokalnych władz.

Kategoria wiekowa 7-11 lat

Projekt zbudowano wokół podróży małej ośmiornicy o imieniu eTwinfish, aby zwiększyć świadomość w zakresie włączenia, empatii, relacji koleżeńskich. Wywołał także dyskusje na tematy związane z zanieczyszczeniem środowiska i wspierał proces wspólnej nauki poprzez pracę zespołową, wymianę wiedzy (peer tutoring) i elementy dramy.

Polska szkoła nagrodzona w projekcie: 
Agnieszka Chełmecka-Adaszkiewicz i Stanisława Podleśny, Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Rybniku

Projekt promował umiejętność udzielania pierwszej pomocy. Łączył w sobie aktywności i metody rozwijające autonomię uczniów oraz ich decyzyjność.  

Kategoria wiekowa 12-15 lat

Uczniowie współpracowali ponad granicami na tematy związane z podwodnym życiem, celami zrównoważonego rozwoju, wykorzystaniem TIK i tworzeniem edukacyjnych gier o marynistycznej tematyce. Poprzez wywiady angażowali różnych decydentów i wspólnie stworzyli liczne, istotne rezultaty.

W tym projekcie uczniowie sami wybierali tematy, którymi chcieli się zajmować w formie wspólnych aktywności, w tym tworzenie angażujących podcastów na różnorodne tematy.

Polskie szkoły nagrodzone w projekcie:
Izabela Paradowska, 
Szkoła Podstawowa w Jenińcu
Magdalena Brodzińska, 
III Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Szafera w Gorzowie Wielkopolskim

Kategoria wiekowa 16-19 lat

Matematyka nauczana za pomocą grywalizacji. Uczniowie początkowo pracowali w krajowych zespołach, aby stworzyć elementy cyfrowego escape roomu, a następnie zagrali w międzynarodowych zespołach, wspólnie odcyfrowując matematyczne zagadki. Na zakończenie stworzyli wspólną metodę kodowania i matematyczny algorytm.

W tym projekcie ponad granicami uczniowie z Francji i Hiszpanii współpracowali, korzystając z języka partnerów. Uczniowie działali jako mentorzy i wspierali swoich partnerów w ćwiczeniu języka obcego poprzez wspólne pisanie fikcyjnego dziennika podróży.

Kształcenie zawodowe

Tematy zawodowe stanowiły podstawę silnej współpracy pomiędzy partnerskimi szkołami w formie spotkań online i dzielenia się materiałami dydaktycznymi, co następnie było punktem wyjścia do dyskusji na temat szkodliwości rozmaitych chemikaliów.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym!