treść strony

FRSE na 8. Forum Inteligentnego Rozwoju

W dniach 19-20 października 2023 r. w Uniejowie odbyło się 8. Forum Inteligentnego Rozwoju – platforma wymiany wiedzy i innowacji z międzynarodowymi ekspertami, którzy brali udział w licznych obradach oraz debatach. FRSE reprezentowana była przez dyrektora generalnego dr. hab. Pawła Poszytka.

  • fot. FRSE

Forum Inteligentnego Rozwoju to kongres łączący polskie i międzynarodowe środowiska naukowe, biznesowe oraz samorządowe. Stanowi platformę, gdzie już od ośmiu lat promowane są nowatorskie badania naukowe oraz innowacje w technologii, które mają szanse zaistnieć na rynku, a także stać się standardem codzienności.

Kongres jest również doskonałym miejscem nawiązywania relacji i budowania współpracy między przedsiębiorcami oraz wybitnymi polskimi naukowcami.

Dr hab. Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i dyrektor Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, wygłosił power speech pt. „Lider 4.0 czy Inteligentny Lider” (20.10, godz. 13:35-14:10), a także jako jeden z ekspertów wziął udział w sesji „Europejska strategia na rzecz nauki i innowacji” (20.10, godz. 16:50-17:50).

8. Forum Inteligentnego Rozwoju zwieńczyła uroczysta Gala Nagród Forum Inteligentnego Rozwoju, w trakcie której po raz kolejny wręczone zostały statuetki i certyfikaty:

  • Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju;
  • Naukowiec Przyszłości;
  • R&D Impact.

Galę poprowadził Marcin Prokop.

Więcej informacji