treść strony

fYOUture of YOUth: międzynarodowa konferencja

W Rumunii odbędzie się międzynarodowa konferencja poświęcona europejskim programom i politykom młodzieżowym. Podczas wydarzenia spotkają się pracownicy młodzieżowi oraz decydenci z całej Europy.

  • fot. Shutterstock

„fYOUture of YOUth” to spotkanie skierowane do:

  • osób pracujących z młodzieżą (liderzy, kierownicy projektów, koordynatorzy wolontariatu, mentorzy i trenerzy, obecni/byli beneficjenci programów europejskich);
  • decydentów ds. polityki młodzieżowej (na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim);
  • młodych badaczy;
  • przedstawicieli narodowych agencji.

Miejsce: Bukareszt, Rumunia
Termin: 1-3 marca 2023 r. (plus 28 lutego – dzień przyjazdu, i 4 marca – dzień wyjazdu)

Decydenci ds. polityki młodzieżowej będą mieli szansę na bezpośredni kontakt z przedstawicielami młodzieży, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób polityki, które wdrażają, wpływają na życie młodych ludzi w całej Europie. W programie imprezy zaplanowano m.in. interaktywne warsztaty, panele dyskusyjne oraz wykłady.

Zachęcamy do udziału! Zgłoszenia można wysyłać do 16 stycznia 2023 r. Koszty związane z uczestnictwem pokrywa Narodowa Agencja. 

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy