treść strony

Informacja o naborze wniosków o objęcie wsparciem realizowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Wzmacniania Odporności (KPO)

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jako jednostka wspierająca Ministerstwa Edukacji i Nauki w realizacji inwestycji z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) ogłasza informację o planowanym naborze wniosków w ramach Inwestycji A3.1.1 – Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie.

  • fot. Shutterstock/FRSE

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jako jednostka wspierająca Ministerstwa Edukacji i Nauki w realizacji inwestycji z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) ogłasza informację o planowanym naborze wniosków w ramach Inwestycji A3.1.1 – Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie w zakresie następujących konkursów:

  • Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs);
  • Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych.

Łączna kwota przewidziana na oba działania to blisko 1,8 mld zł.

Szczegółowe informacje o naborach znajdują się na stronach: