treść strony

Kompetencje 4.0 w zarządzaniu projektami edukacyjnymi w dobie COVID-19

Zapraszamy do lektury artykułu „Competences 4.0 As Resilience Factors in Educational Project Management During COVID-19” autorstwa dyrektora generalnego FRSE dr. hab. Pawła Poszytka, Jadwigi Fili oraz Mateusza Jeżowskiego.

  • fot. FRSE

Pandemia COVID-19 stanowiła duże wyzwanie dla systemów i projektów edukacyjnych, takich jak Erasmus+. Międzynarodowe mobilności albo były wstrzymywane, albo ich realizacja była znacznie utrudniona.

W artykule przedstawiono wyniki badań własnych autorów na 990 liderach realizujących projekty Erasmus+ w szczytowym okresie pandemii w Polsce w 2020 r. Omówiono rolę kompetencji 4.0 (kompetencje cyfrowe i techniczne, menedżerskie, poznawcze, społeczne i psychospołeczne), które mogą stanowić swoistą tarczę ochronną dla funkcjonowania w zglobalizowanym, zdigitalizowanym i dynamicznie zmieniającym się środowisku, wymagającym szybkiej adaptacji do nowych warunków.

Artykuł dostępny jest tutaj.