treść strony

Konkurencja nie śpi!

Jeśli chcecie zwiększyć swoje szanse na uzyskanie dofinansowania w ramach Akcji 2. sektora Edukacja szkolna programu Erasmus+, te warsztaty są dla was!

  • Warsztaty i konsultacje są jak „pierwsza pomoc” dla potencjalnych wnioskodawców

Nie da się ukryć, że zmniejszenie ogólnego budżetu na projekty Akcji 2. spowodowało ograniczenie liczby inicjatyw, które mają szanse na otrzymanie grantu w ramach działań Partnerstwa na małą skalę oraz Partnerstwa współpracy. Nie dziwi więc duże zainteresowanie wnioskodawców wsparciem szkoleniowym i konsultacjami oferowanymi przez Zespół Akcji 2. w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Działania informacyjno-szkoleniowe Zespołu, związane z wiosenną rundą konkursową w programie Erasmus+, rozpoczęły się 8 stycznia 2024 r. w Warszawie. Zorganizowano wówczas szkolenie „Od potrzeby do koncepcji projektu”, podczas którego uczestnicy pracowali warsztatowo nad spójną koncepcją przeznaczonej do realizacji inicjatywy.

Prowadzące spotkanie Agnieszka Fijałkowska oraz Anna Mozer-Margol omówiły najczęściej popełniane błędy w projektach Akcji 2., wychwycone przez ekspertów oceniających wnioski. Przekazały też uczestnikom konkretne wskazówki przydatne przy tworzeniu projektów. Grupa trenowała przeprowadzenie analizy potrzeb, wyznaczanie i osiąganie celów projektowych oraz planowanie rezultatów. 

Podobne warsztaty przed kolejnymi terminami naboru wniosków prowadzone są przez Zespół Akcji 2. cyklicznie już od 2015 r. Cieszą się dużym zainteresowaniem wnioskodawców i zbierają pozytywne recenzje, co potwierdzają wyniki ewaluacji. – Szkolenie profesjonalne, zrozumiałe, bardzo merytoryczne! – komentowali jego tegoroczni uczestnicy. Na pozytywny odbiór wpłynęły m.in. możliwość skonsultowania swoich pomysłów z ekspertami oraz uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania.

Pracowity dla Zespołu Akcji 2. był również przełom stycznia i lutego – wnioskodawcy chcący przedyskutować z ekspertami tematy planowanych projektów mogli skorzystać z konsultacji online. Pod hasłem „Porozmawiajmy o Twoim projekcie” odbyło się ponad 30 rozmów, w trakcie których omawiano zagadnienia związane między innymi z zachowaniem standardów jakości Erasmusa, odpowiadano na pytania finansowe – odnoszące się do planowania budżetu inicjatyw, oraz techniczne – dotyczące procesu wnioskowania.

Kolejna okazja do spotkania z ekspertami – już we wrześniu, przed jesienną turą naborów. W przypadku Projektów na małą skalę termin składania wniosków mija 1 października.

Wszystkie aktualne materiały szkoleniowe dotyczące wnioskowania w Akcji 2. sektora Edukacja szkolna zebrano na stronie programu Erasmus, w zakładce Wsparcie dla wnioskodawców”.

Aby zapoznać się z metodyką budowania koncepcji projektu, warto zajrzeć do publikacji: www.frse.org.pl/czytelnia/partnerstwa-w-erasmusie.