treść strony

Konkurs wydawniczy dla naukowców i badaczy edukacji

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji po raz trzeci ogłosiła konkurs wydawniczy Monografie. Jest on skierowany do badaczy i naukowców, którzy podejmują tematy związane z edukacją w ujęciu różnych dyscyplin nauk społecznych i humanistycznych.

  • fot. FRSE

Motywem przewodnim tegorocznej edycji będą następujące obszary: szkolnictwo wyższe, edukacja szkolna, edukacja językowa, kształcenie i szkolenia zawodowe, edukacja dorosłych, nieformalna edukacja młodzieży. Zwycięskie monografie zostaną zrecenzowane, a następnie wydane w językach polskim i angielskim. Będą także bezpłatnie udostępniane w internecie i repozytoriach cyfrowych oraz uzyskają punkty niezbędne do ewaluacji dorobku naukowego. Konkurs odbywa się pod patronatem „Forum Akademickiego”.

Na zgłoszenia czekamy do 30 czerwca 2022 r. Zapraszamy do współpracy!

Szczegóły: https://www.frse.org.pl/wydawnictwo/faq.