treść strony

Konsultacje: strategia UE na rzecz młodzieży na lata 2019-2027

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach i przesyłania opinii – szczególnie młodzież oraz osoby z nią współpracujące w ramach różnorodnych programów Unii Europejskiej.

 • fot. Shutterstock

Celem konsultacji jest zebranie informacji, pozyskanie wiedzy eksperckiej oraz opinii wszystkich zainteresowanych stron w celu wypracowania wyważonego i opartego na dowodach osądu o tym, na ile dobrze funkcjonuje strategia UE na rzecz młodzieży w połowie okresu jej realizacji.

Mile widziane są opinie od osób młodych i głównych zainteresowanych stron strategii UE na rzecz młodzieży, ale również od ogółu społeczeństwa i wszelkich stron, których dotyczy unijna polityka młodzieżowa lub które są nią zainteresowane.

Zainteresowane strony obejmują (lecz nie ograniczają się do nich):

 • organy krajowe;
 • agencje narodowe programu Erasmus+; 
 • Radę Europy; 
 • organizacje i sieci reprezentujące młodzież lub współpracujące z młodzieżą;
 • osoby pracujące z młodzieżą;
 • rady młodzieżowe;
 • podmioty świadczące usługi dla młodzieży; 
 • beneficjentów i uczestników strategii UE na rzecz młodzieży oraz programów UE w dziedzinie młodzieży; 
 • ekspertów i naukowców zajmujących się młodzieżą; 
 • podmioty społeczeństwa obywatelskiego; 
 • instytucje, organizacje i osoby, które nie uczestniczyły w instrumentach i działaniach w ramach strategii lub programów UE;
 • organizacje międzynarodowe, takie jak OECD, UNICEF, UNESCO;
 • inne właściwe jednostki lub obywateli.

Aby wziąć udział w konsultacjach, należy wypełnić kwestionariusz online. Kwestionariusze są dostępne w kilku lub we wszystkich językach urzędowych UE. Odpowiedzi można udzielać w dowolnym języku urzędowym UE.

W trosce o zapewnienie przejrzystości organizacje i przedsiębiorstwa biorące udział w konsultacjach publicznych proszone są o zarejestrowanie się w unijnym rejestrze służącym przejrzystości.

Jeśli chcesz wziąć udział w debacie, musisz się zarejestrować lub zalogować, korzystając z własnego konta w serwisie społecznościowym.

Przejdź do kwestionariusza

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie są Państwo w stanie skorzystać z kwestionariusza, prosimy o kontakt na adres e-mail: Agnieszka.DOBRUCKA@ec.europa.eu.

Konsultacje trwają do 2 sierpnia 2023 r. Zapraszamy do udziału!