treść strony

KPO BCU: aktualizacja regulaminu, 2. edycja konkursu uzupełniającego

Informujemy, że 8 marca 2024 r. nastąpiła aktualizacja regulaminu 2. edycji konkursu uzupełniającego pn. Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs). Między innymi wydłużono termin składania wniosków do 30 kwietnia 2024 r.

  • fot. Shutterstock/FRSE

Do najważniejszych zmian w regulaminie należą:

  • Wydłużenie terminu składania wniosków z 29 marca 2024 r. na 30 kwietnia 2024 r.
  • Aktualizacja Załącznika I: Wykaz 114 dziedzin z przypisanymi zawodami z klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.
  • Aktualizacja Załącznika II: Wykaz dziedzin, w których BCU będą mogły być zlokalizowane w innym miejscu niż przy szkole lub CKZ.
  • Dodanie Załącznika XIII: Wykaz szkół prowadzących kształcenie zawodowe w poszczególnych zawodach w roku szkolnym 2023-2024.

Szczegółowe informacje, w tym wykaz zmian, a także zaktualizowany regulamin konkursu, można znaleźć na stronie: https://www.frse.org.pl/kpo-bcu-wnioskowanie-nabor-uzupelniajacy-2-edycja.