treść strony

KPO BCU: start naboru uzupełniającego, II edycja

29 stycznia 2024 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ogłasza uruchomienie naboru wniosków w II edycji konkursu uzupełniającego: Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs), w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

  • fot. Shutterstock/FRSE

Wnioski będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej – za pośrednictwem systemu CST2021, w terminie do 29 marca 2024 r., do godz. 16:00.

Termin uruchomienia formularza wniosku w systemie CST2021 – 29 stycznia 2024 r. o godz. 16:00.

II edycja naboru uzupełniającego w ramach konkursu jest otwarta we wskazanych w regulaminie konkursu 42 dziedzinach.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w II kwartale 2024 r. na stronie konkursu oraz rozesłane drogą mailową.

Zaproszenie do składania wniosków oraz szczegółowe informacje dotyczące II edycji naboru uzupełniającego w ramach konkursu są dostępne na stronie: https://www.frse.org.pl/kpo-bcu-wnioskowanie-nabor-uzupelniajacy-2-edycja.