treść strony

KPO BCU: wyniki III naboru wniosków w tzw. konkursie uzupełniającym

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami III naboru wniosków w tzw. konkursie uzupełniającym: Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs).

  • fot. Shutterstock/FRSE

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ogłasza wyniki III naboru wniosków w tzw. konkursie uzupełniającym w ramach konkursu: Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs). Wnioski można było składać do 25 września 2023 r., a decyzja selekcyjna została podjęta 25 stycznia 2024 r.

Komunikat z listą rankingową

Indywidualne powiadomienia o wynikach naboru (wraz ze szczegółowymi informacjami na temat przeprowadzonej oceny wniosków) zostaną wysłane drogą e-mailową w najbliższym czasie na adresy e-mailowe prawnych przedstawicieli i osób kontaktowych w organizacji wnioskodawcy, które były podane we wniosku o objęcie wsparciem.

Instytucje, którym przyznano dofinansowanie, otrzymają drogą e-mailową informacje o dalszych krokach związanych z procedurą podpisywania umowy o objęcie wsparciem i uzyskiwaniem dofinansowania. Instytucje niepubliczne otrzymają dodatkowo wytyczne odnośnie do procedur badania finansowego.

Instytucje, które nie uzyskały dofinansowania w III naborze wniosków w tzw. konkursie uzupełniającym, mogą ubiegać się ponownie o przyznanie dofinansowania w kolejnych naborach, o ile zostaną udostępnione adekwatne dziedziny.

Informacje o II edycji konkursu uzupełniającego zostały udostępnione na stronie: https://www.frse.org.pl/kpo-bcu-wnioskowanie-nabor-uzupelniajacy-2-edycja.