treść strony

Meble na obcych językach – branża się uczy

W projekcie koordynowanym przez polską instytucję kilka państw Unii Europejskiej postanowiło dać pracownikom branży meblarskiej nowy impuls do rozwoju.

  • fot. Shutterstock/FRSE

Rynek meblarski w UE potrzebuje większej równowagi. Brakuje ponad miliona pracowników, a za 40% produkcji mebli odpowiadają tylko cztery kraje: Polska, Włochy, Czechy i Hiszpania. Polska jest prawdziwym potentatem w tej branży. Jak wynika ze statystyk, około 80% produkowanych w naszym kraju mebli jest przeznaczonych na eksport. By zapewnić nowe, wykwalifikowane kadry, powstał projekt „Furniture and Language innovative integrated learning for sector Attractiveness and Mobility Enhancement” (FLAME), którego liderem była Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli.
Przez dwa i pół roku partnerzy ze wspomnianych krajów opracowywali kurs mający służyć pracownikom branży meblarskiej do podnoszenia kompetencji. Jego celem ma być nie tylko zapoznawanie kursantów z nowymi technologiami, ale też nauka pojęć branżowych w siedmiu językach (m.in. angielskim, niemieckim, francuskim i holenderskim). – Wszystko po to, by pracownik, który spotka się z fachowym słownictwem w obcym języku, umiał wszystko ze sobą powiązać i nie bał się działać. Osoba po naszym kursie będzie otwarta na zmiany, także te dotyczące pracy. Nie tylko w kontekście wyjazdu za granicę – tłumaczy dr inż. Sylwia Oleńska, koordynatorka projektu z ramienia Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli.

Gra o certyfikat
Branża meblarska w Polsce jest bowiem dość specyficzna – jeśli ktoś kończy szkołę i znajduje zatrudnienie w danej firmie, zazwyczaj zostaje w niej na zawsze. Jednym z celów projektu było przełamanie tego schematu myślenia – pokazanie ludziom, że mogą się szkolić, nabrać pewności siebie, zerwać z rutyną, odkryć nowe perspektywy.
Autorzy projektu postanowili podejść do tematu twórczo. Po pierwsze, łącząc w ramach kursu kwestie merytoryczne i językowe. Po drugie, dzieląc edukację na dwie ścieżki: teoretyczną i praktyczną, opartą na ćwiczeniach w formie gamingowej (tylko przejście gry online umożliwia otrzymanie stosownego certyfikatu). Dużą zaletą wirtualnego kursu jest jego strona wizualna: fotografie i rysunki techniczne przedstawiające rodzaje mebli, typy konstrukcji itd. Sylwia Oleńska podkreśla, że nie warto robić niczego w oderwaniu od odbiorców. Dlatego wypracowane z partnerami efekty poddano ewaluacji – blisko 300 osób testowało produkty i zgłaszało uwagi, które później wykorzystano do wdrożenia zmian, by ostateczny efekt mógł służyć ludziom jak najlepiej.

Nie stać w miejscu
– Najbardziej podobała mi się wymiana doświadczeń między instytucjami z różnych krajów Unii Europejskiej, nawiązywanie współpracy, wzajemna inspiracja. W ten sposób tworzy się zaufanie, które potem procentuje, chociażby zaproszeniem do kolejnych projektów – mówi Piotr Beer ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, uczestnik działań polegających na opracowaniu części dydaktycznej oraz tłumaczeniu materiałów na język polski.
Projekt został zakończony w kwietniu 2021 r. Z jego efektów w Europie skorzystało ok. 150 instytucji, 30 w Polsce. W Hiszpanii kurs został wdrożony jako program szkoleniowy na uczelni, we Włoszech jest wykorzystywany w kształceniu zawodowym.
– W Polsce mamy jeszcze dużo do zrobienia, wiele firm boi się zmian, tego, że jeżeli ich pracownicy zaczną się rozwijać, to będą oczekiwać wyższych pensji – podsumowuje Sylwia Oleńska. I dodaje:
– My staramy się docierać do jak największej liczby osób. Z nadzieją, że kiedy dostaną możliwość rozwoju, to się na nią zdecydują. Z korzyścią dla siebie i branży meblarskiej.

Projekt partnerski „FLAME” powstał w ramach programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET). Z ramienia Polski brały w nim udział: Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli (lider) oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Efektem końcowym działań jest kurs online integrujący technologie informatyczne i komunikacyjne (z grą online wspomagającą proces nauki). Czas trwania projektu: listopad 2018 r. – kwiecień 2021 r. Dofinansowanie: 264 505 euro. Więcej na: www.erasmusflame.com.

Zainteresował Cię ten tekst?
Więcej podobnych znajdziesz w najnowszym numerze Europy dla Aktywnych 4/2021.