treść strony

MEiN przedłuża nabór do Rady Dzieci i Młodzieży

Do 12 listopada przedłużono nabór do VI kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczpospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki. Członkami Rady mogą zostać uczniowie, którzy urodzili się między 1 października 2000 roku a 1 października 2008 roku.

  • fot. Pixabay

Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczpospolitej Polskiej będzie się składała z 32 członków (po dwóch z każdego województwa).

Jak zostać członkiem Rady?

Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy (TUTAJ) i przedstawić w nim swoją wizję działalności Rady, a następnie przesłać skan wraz z wymaganym życiorysem na adres: naborRDIM@mein.gov.pl. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Biurem Ministra MEiN (tel. 22 52-92-208).

Nadesłane kandydatury będą oceniane na podstawie przesłanych zgłoszeń, w szczególności na podstawie uzasadnienia przygotowanego przez kandydata, a także spełnienia poniższych kryteriów:

  • zaangażowania w wolontariat,
  • zaangażowania w działalność społeczną oraz życie społeczności lokalnych i życie publiczne,
  • osiągane wyniki w nauce.

MEiN czeka na zgłoszenia do 12 listopada 2021 roku. Wyniki naboru zostaną opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej działa od 2016 roku. Do jej głównych zadań należy wyrażanie opinii, w tym przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży w zakresie spraw objętych działem administracji rządowej oświata i wychowanie, w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian, w tym propozycji rozwiązań. Kadencja Rady trwa rok.