treść strony

Młodzież ponad granicami. Konferencja w Szczecinie

Jest wiele powodów, dla których młodzież angażuje się w działalność społeczną i polityczną. Ekologia, kryzys migracyjny, potrzeba solidarności, chęć wpływania na lokalne środowisko – to tylko niektóre z nich. Członkowie młodzieżowych rad z województwa zachodniopomorskiego mieli okazję skonfrontować swoje poglądy podczas konferencji „Youth Beyond the Borders” w Szczecinie, zorganizowanej przez Sekretariat do spraw Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

  • fot. Sekretariat do spraw Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Konferencja odbyła się w dniach 13-15 maja w ramach Roku Młodzieży na Pomorzu Zachodnim. Nieprzypadkowo na miejsce spotkania wybrano Centrum Żeglarskie. Bo woda to wolność, a żeglowanie kojarzy się ze współdziałaniem. Dlatego też główną metodą pracy podczas konferencji był team building. – Team building to coś więcej niż integracja. Jego celem jest zbudowanie efektywnego, zgranego zespołu. Dzięki niemu na nowo zdefiniowaliśmy takie pojęcia jak współdziałanie, drużyna i aktywność – mówili uczestnicy warsztatów.

Jakub Szwechłowicz oraz Kacper Kowalczyk z Młodzieżowej Rady Miasta w Dębnie nauczyli się nowych technik współpracy i metod efektywnego docierania do swojej grupy odbiorców. – Zdobytą wiedzę z pewnością wykorzystamy w naszych lokalnych samorządach mówią.

Prowadzącym warsztaty z team buildingu, Karolinie Flacht i Bartoszowi Ślaskiemu z Fundacji „Motywacja i Działanie”, zależało na tym, aby młodzi aktywiści otworzyli się na argumenty drugiej strony. – To fundamentalna sprawa dla wymiany dobrych praktyk i współpracy. Nabywanie umiejętności budowania relacji i porozumienia bez nienawiści słownej powinno przełożyć się na pracę młodego dorosłego w służbie dla społeczeństwa.

Członkowie młodzieżowych rad to grupa, której nie trzeba namawiać do działania. Jednak czas pandemii niektórym odebrał odwagę do podejmowania samodzielnych inicjatyw. Zdaniem Arkadiusza Mazepy, dyrektora Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego oraz kierownika EUROPE DIRECT Szczecin, te bariery udało się przełamać podczas konferencji. – To spotkanie pokazało nam, jak bardzo młodzi ludzie potrzebują rozmowy, chcą się spotykać i swobodnie wypowiadać mówił.

Dużo emocji wzbudziło spotkanie z Katarzyną Sumisławską z EU vs Disinformation, która wyjaśniła, jak bardzo wyrafinowane są współczesne operacje dezinformacyjne. Nie opierają się wyłącznie na użyciu botów czy działaniach trolli. Podczas konferencji młodzież poznała techniki, dzięki którym będzie bardziej czujna na weryfikowanie informacji.

Natomiast tematem spotkania z Dorotą Korczyńską z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej były migracje. Prelegentka podkreślała, że migracje Europejczyków nie powinny kojarzyć się wyłącznie z przymusem. Wyjazd za granicę może być bowiem wielką szansą, zwłaszcza gdy odbywa się w ramach programów Erasmus+, ALMA czy Interreg Volunteer Youth.

Niezwykle ciekawa i bogata w refleksje była debata pt. „Migracja w oczach młodych Europejczyków”, w której z jednej strony uczestniczyli przedstawiciele środowiska akademickiego i instytucji europejskich, a z drugiej zachodniopomorska młodzież. – To nie była zwykła debata praktyków z młodzieżą, ale dynamiczny i partnerski dialog, wymiana wiedzy, doświadczeń i przemyśleń, zarówno w temacie możliwych form mobilności, jakie UE daje młodym ludziom, ale także aktualnych wyzwań migracyjnych w Unii i jej sąsiedztwie. Dużo uwagi poświęciliśmy trudnej kwestii sytuacji migrantów przymusowych z Ukrainy w Polsce i przykładów działań podejmowanych przez młodzież w ich szkołach – podsumowuje moderująca spotkanie dr Marta Pachocka, związana z Ośrodkiem Badań nad Migracjami UW i Katedrą Studiów Politycznych SGH oraz TE w Polsce i PECSA.

Wizyta europosła Bartosza Arłukowicza stała się zaś pretekstem do rozmowy o wciąż zbyt małym udziale młodzieży w polityce lokalnej, krajowej i międzynarodowej. Uczestnicy konferencji doszli do wniosku, że z poziomu Świdwina czy Pyrzyc też można zmieniać świat.

Ten czas, spędzony na konferencji, na pewno przełoży się na jakość pracy młodzieżowych rad i wpłynie na prowadzenie sesji – nie ma wątpliwości Natalia Wysocka, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Szczecina.