treść strony

Nasz Projekt eTwinning 2023

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu Nasz Projekt eTwinning 2023. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 stycznia 2023 r.

  • fot. eTwinning

Konkurs skierowany jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów, dyrektorów, bibliotekarzy i innych pracowników pedagogicznych z przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych uprawnionych do udziału w programie.

Celem konkursu jest wybranie i promocja najlepszych międzynarodowych projektów eTwinning zrealizowanych z udziałem polskich nauczycieli w roku szkolnym 2021/2022 i/lub 2022/2023.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie. Projekty mogą być zgłaszane do konkursu w następujących kategoriach wiekowych uczniów:

  • projekt dla uczniów w wieku 3-6 lat;
  • projekt dla uczniów w wieku 7-10 lat;
  • projekt dla uczniów w wieku 11-15 lat;
  • projekt dla uczniów w wieku 16-19 lat;

a także w pięciu kategoriach dodatkowych:

  • Budowanie relacji i wyrównywanie szans edukacyjnych – projekty wspierające działania na rzecz zapobiegania wykluczeniom oraz budowania relacji w szkole i grupie projektowej.
  • Projekty o tematyce zawodowej realizowane na wszystkich etapach edukacyjnych.
  • Synergia eTwinning-Erasmus+ – projekty łączące elementy programów eTwinning i Erasmus+.
  • Ambasador eTwinning – dla nauczycieli realizujących zgłaszany projekt w trakcie pełnienia funkcji ambasadora eTwinning.
  • Debiut – pierwszy projekt eTwinning nauczyciela i szkoły.

Nauczyciel zgłaszający projekt do konkursu musi mieć przyznaną za jego realizację Krajową Odznakę Jakości. Więcej informacji o warunkach i kryteriach jej przyznawania znajduje się tutaj.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej poprzez formularz zgłoszeniowy.

Ważne! Elektroniczny formularz zgłoszeniowy jest aktywny tylko przez 30 minut, dlatego radzimy przygotować wcześniej w pliku tekstowym wymagane informacje. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 stycznia 2023 r.

Więcej szczegółów dotyczących warunków uczestnictwa w konkursie, jego harmonogram i kryteria oceniania projektów zawiera regulamin konkursu.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z konkursem prosimy o kontakt mailowy: konkurs.etwinning@frse.org.pl.