treść strony

Nauka demokracji w Hiszpanii

Czym dla mnie jest Europa? Czy udział w projektach programu Erasmus+ to przejaw aktywnego obywatelstwa? Odpowiedzi na te i inne pytania poszukiwali uczestnicy międzynarodowego seminarium w Sewilli

  • Motywem seminarium było promowanie uczestnictwa w życiu demokratycznym by

    fot. Hiszpańska NA Programu Erasmus+

Seminarium „Civic participation and EU values. Make Europe shine!” zorganizowała  hiszpańska Narodowa Agencja Programu Erasmus+ w ramach międzynarodowych szkoleń Erasmus+ (Training and Cooperation Activities, TCA). Było to szóste przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu „PEACE”, którego koordynatorem jest Narodowa Agencja Programu Erasmus+ we Włoszech (więcej na ten temat na: tinyurl.com/3ntntc73).

Wydarzenie odbyło się w dniach 3–5 kwietnia 2024 r. w Sewilli. Uczestniczyli w nim nauczyciele, wykładowcy akademiccy oraz pracownicy instytucji pozarządowych planujący realizację działań związanych z promowaniem czwartego priorytetu programu Erasmus+: „Uczestnictwo w życiu demokratycznym, wspólne wartości i aktywność obywatelska”. Do Sewilli przyjechało 148 zainteresowanych z 24 krajów Unii Europejskiej. Polskę reprezentowało dwóch pracowników FRSE oraz czterech beneficjentów programu Erasmus+ z sektorów: Edukacja szkolna, Edukacja dorosłych oraz Szkolnictwo wyższe.

Uczestnicy mogli wziąć udział w wykładach, warsztatach, debatach i poznać dobre praktyki z zakresu działań na rzecz demokracji i promowania wartości europejskich. Nie zabrakło akcentu kulturowego związanego z poznawaniem dziedzictwa narodowego i kulinariów Andaluzji. W programie znalazła się również konferencja Erasmus Student Network: „III Erasmus Generation Meeting”. Jedną z przesłanek seminarium było zachęcenie młodych ludzi do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Relację z wydarzenia można obejrzeć na: www.youtube.com/watch?v=plZdzszscWk.

Priorytet dotyczący udziału w życiu demokratycznym nie jest często wskazywany przez wnioskodawców programu Erasmus+ w projektach międzynarodowych (ani w mobilnościach, ani w partnerstwach współpracy). Pozostaje mieć nadzieję, że dzięki szkoleniom to się zmieni. 

Materiały prezentowane podczas seminarium dostępne są w języku angielskim na stronie: tinyurl.com/r2xce9c2.

Osoby zainteresowane aktywnym obywatelstwem mogą śledzić ofertę wydarzeń organizowanych w ramach Training and Cooperation Activities (TCA): salto-et.net/events
W terminie 23–25 października 2024 r. zaplanowano kolejne seminarium w projekcie „PEACE”, które odbędzie się w Portugalii. Jego program i formularz aplikacyjny dostępne będą wkrótce. Szczegółowe informacje w Zespole ds. TCA: erasmusplus.org.pl/kontakt.

O projektach dotyczących opisywanego priorytetu pisaliśmy tutaj: https://www.frse.org.pl/aktualnosci/jak-promowac-wartosci-w-uczelnianych-projektach