treść strony

Odkryj przyszły rynek pracy!

Czym się kierować, wybierając lub zmieniając profesję? Jakie są globalne trendy i perspektywy rynkowe dla wybranych zawodów? Odpowiedź przynosi raport World Economic Forum Future of Jobs 2023.

  • Śledzenie trendów na rynku pracy może ułatwić podejmowanie decyzji dot. edukacji

    fot. Shutterstock

Czy wiecie, że w perspektywie najbliższych pięciu lat powstać ma 69 milionów nowych miejsc pracy? I to tylko w wybranych gałęziach gospodarki najbardziej rozwiniętych krajów globu, objętych badaniami Światowego Forum Ekonomicznego (WEF). Mało tego – w tym samym czasie we wspomnianych państwach i branżach znikną 83 miliony miejsc pracy, przede wszystkim z powodu czynników gospodarczych oraz w wyniku rozwoju technologii. Oznacza to, że do 2027 r. spośród 673 milionów analizowanych miejsc pracy blisko jedna czwarta zmieni swój charakter!

Szacunki te zawarto w cyklicznie ukazującym się raporcie Future of Jobs przygotowanym przez WEF. Opracowano go w oparciu o badanie oczekiwań największych pracodawców z 45 gospodarek świata (803 firmy z 27 branż, zatrudniające łącznie ponad 11,3 mln pracowników), w przypadku których dane były dostępne i porównywalne. Raport pomaga zrozumieć zmieniające się realia zatrudnienia i poznać kompetencje, które wkrótce będą się cieszyć popytem. A śledzenie zmieniającego się rynku pracy to dziś obowiązek każdego, kto nie chce zostać z tyłu. 1. Postęp i przełom technologiczny – zmiany wynikające m.in. z nadejścia ery sztucznej inteligencji (AI). Ten trend ma zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na powstawanie nowych miejsc pracy. Z jednej strony zapotrzebowanie na zawody związane z technologiami rośnie, z drugiej – technologia wypiera niektóre profesje, ponieważ stanowiska pracy są automatyzowane.
2. Zawirowania gospodarcze i geopolityczne. Wolniejszy wzrost gospodarczy, mała podaż, rosnące koszty produkcji i utrzymania konsumentów zdecydowanie negatywnie wpływają na tworzenie nowych miejsc pracy.
3. Transformacja ekologiczna i energetyczna. Oczekuje się, że inwestycje w zieloną transformację i adaptację do zmian klimatycznych będą miały pozytywny wpływ na tworzenie miejsc pracy. Według szacunków Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) potrzeba transformacji sprawi, że każdego roku powstawać będzie około 9 milionów nowych miejsc pracy. Możemy się spodziewać, że w skali globalnej zielona rewolucja do 2030 r. przyniesie 30 milionów miejsc pracy w branży czystej energii i technologii niskoemisyjnych.