treść strony

Odznaki Szkoły eTwinning 2024: aplikacje do 28 lutego

Trwa tegoroczna runda aplikacji o Odznakę Szkoły eTwinning z terminem 28 lutego 2024 r.

 • fot. Shutterstock

Do nauczycieli z placówek spełniających kryteria techniczne wysyłane są wiadomości z zaproszeniem do wypełnienia formularza aplikacyjnego. Proces ten potrwa kilka dni, na wszelki wypadek warto sprawdzać foldery „spam”.

Szkoła musi spełniać 3 podstawowe warunki:

 • Jest zarejestrowana w programie eTwinning od ponad dwóch lat.

 • Pracuje w niej przynajmniej troje nauczycieli, którzy w czasie preselekcji realizują projekty, doskonalenie zawodowe lub inne działania w ramach programu eTwinning.

 • Jest lub była zaangażowana w przynajmniej jeden europejski projekt eTwinning, który uzyskał Krajową Odznakę Jakości w okresie przynajmniej dwóch lat od daty złożenia wniosku.

W procedurze zgłoszeniowej nacisk został położony na zasady Misji Szkół eTwinning:

 • Szkoły eTwinning angażują się we współdzielone przywództwo.
 • Szkoły eTwinning są silnie zaangażowanie we współpracę, dzielenie się doświadczeniami i pracę zespołową.
 • Uczniowie szkół eTwinning działają na rzecz zmian.
 • Szkoły eTwinning Schools są wzorem dla innych szkół.
 • Szkoły eTwinning są instytucjami edukacyjnymi sprzyjającymi włączaniu społecznemu i innowacjom.

Jak wnioskować?

 • Aktywni eTwinnerzy pracujący w aplikującej szkole powinni wspólnie zapoznać się treścią wniosku i razem przygotować jego treść – wypełnić powinna go jedna, wybrana osoba.
 • Każda szkoła może złożyć tylko jeden wniosek.
 • Formularz nie musi zostać wypełniony w całości podczas jednej sesji. Może zostać zapisany jako wersja robocza. Po wypełnieniu formularza w całości należy nacisnąć przycisk „Wyślij”.
 • Jeśli nie wszystkie wymogi zostały spełnione, szkoły mogą uzupełnić braki przed terminem składania wniosków lub w dodatkowym okresie aplikacji przewidzianym jedynie dla szkół uzupełniających wysłane wcześniej wnioski (w tym okresie aplikacyjnym będzie to 28.02-27.03.2024).

Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem po procesie wnioskowania.

Przewodnik

Laureatów poprzednich edycji można znaleźć w zakładce:

Szkoła eTwinning