treść strony

PLFWM 2024: konkurs wniosków otwarty!

Zachęcamy do składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. Termin naboru upływa 31 stycznia 2024 r.

 • fot. Shutterstock

Dzięki Funduszowi można realizować polsko-litewskie projekty: wymiany młodzieżowe, szkolenia, seminaria, wizyty studyjne, spotkania, konferencje lub projekty informacyjne. Ich głównym celem jest zachęcenie polskiej i litewskiej młodzieży oraz osób zaangażowanych w pracę z nią do podjęcia wspólnych działań, które umożliwią nawiązanie przyjaznych stosunków, poznawanie wspólnych korzeni, pokonywanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach.

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać organizacje pozarządowe, instytucje oświatowe i publiczne (z wyłączeniem podmiotów komercyjnych), których działalność skierowana jest do młodzieży. Uczestnikami projektów – oprócz młodzieży – mogą być również osoby pracujące z tą grupą wiekową.

Polskie organizacje powinny występować o dofinansowanie do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, litewskie – do Departamentu ds. Młodzieży przy Ministerstwie Opieki Socjalnej i Pracy na Litwie.

Wnioski można składać do 31 stycznia 2024 r. (godz. 23:59). Wyniki konkursu będą zaś znane w marcu 2024 r.

Więcej informacji

Priorytety 2024

W roku 2024 priorytety Funduszu to:

 • Propagowanie polsko-litewskiego dziedzictwa historyczno-kulturowego oraz dialogu na rzecz współpracy, tolerancji, otwartości, lepszego zrozumienia i poznania się pomiędzy młodzieżą polską i litewską.
 • Polska i Litwa razem w UE i NATO. Obchody rocznicowe przystąpienia Polski i Litwy do Unii Europejskiej i Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.
 • Popularyzacja niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz miejsc w Polsce i na Litwie wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
 • Wspieranie zainteresowania młodzieży polskiej i litewskiej historią obu narodów.
  • Promowanie wspólnego dziedzictwa historycznego w związku z 455. rocznicą unii lubelskiej.
  • Promowanie wspólnego dziedzictwa historycznego w związku z 230. rocznicą insurekcji kościuszkowskiej.
  • Promowanie wspólnego dziedzictwa historycznego w związku z 30. rocznicą traktatu o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Litewską.
 • Propagowania sportu i postaw sportowych oraz wiedzy na temat polskiego i litewskiego ruchu olimpijskiego wśród młodzieży (w kontekście Letnich Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w Paryżu w 2024 r. oraz w stulecie debiutu Polski i Litwy podczas VIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 1924 r.).