treść strony

POWERGEDON 2022. Święto beneficjentów PO WER VET „Kurs na sukces!” – IV edycja wydarzenia

W dniach 6-8 czerwca br. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym MOLO w Smardzewicach nad Zalewem Sulejowskim beneficjenci projektów PO WER, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, mieli okazję wziąć udział w IV edycji wydarzenia POWERGEDON.

  • fot. PO WER

Podsumowanie projektów odbywa się najczęściej w oparciu o ich efekty, czyli wiedzę i umiejętności, jakie uzyskują uczniowie i nauczyciele po zrealizowaniu mobilności zagranicznych. Tym razem skupiliśmy się na początkowych fazach realizacji projektu, czyli przygotowaniu do mobilności: Kurs na sukces – etap przygotowania uczestników mobilności podstawą efektywności projektów. Konferencja i kończące ten dzień warsztaty były okazją do dzielenia sią wiedzą i doświadczeniem między beneficjantami, poznania know-how innych instytucji i zainspirowania się kreatywnymi rozwiązaniami z obszaru przygotowania językowego, pedagogiczno-psychologicznego, kulturowego i formalno-organizacyjnego.

Drugiego dnia odbyły się regaty żeglarskie połączone z dodatkowymi konkurencjami sportowymi na wodzie. Drużyny beneficjentów rywalizowały o puchar POWERGEDON 2022. Każda z nich miała również za zadanie przygotowanie swojej bandery. Tematyka nawiązywała np. do symboli regionu, miasta, szkoły lub doświadczeń projektowych. Puchar zdobył Zespół Szkół Morskich z Gdańska, który wykazał się najskuteczniejszą pracą zespołową.

Wydarzenie było też okazją do osobistego spotkanie i konsultacji beneficjentów z ich opiekunami z Zespołu PO WER, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, oraz przedstawicielami Zespołu Rozliczeń Finansowych. Beneficjenci mogli również zapoznać się z ciekawymi publikacjami FRSE i porozmawiać na ich temat z przedstawicielem Zespołu Wydawnictwa i Czasopism.