treść strony

Szansa dla Ukraińców – granty dla organizacji

W czerwcu ruszy nabór wniosków o granty na działania wspierające uchodźców z Ukrainy w podnoszeniu ich kompetencji. O pieniądze mogą się starać organizacje, które chcą pomagać cudzoziemcom w nauce języka polskiego czy też korzystaniu z usług urzędów pracy.

  • fot. Shutterstock

Nabór wniosków to II etap realizacji programu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”. To projekt finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) i wdrażany od 2018 r. przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych (IBE).

Pracowałeś z migrantami? Staraj się o grant
Zadaniem wyłonionych organizacji będzie wdrożenie modelu wsparcia dorosłych Ukraińców (po 25. roku życia) z niewystarczającymi umiejętnościami podstawowymi. Tematyka zajęć ma uwzględniać najważniejsze potrzeby tych obywateli Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w naszym kraju. Będą oni edukowani w zakresie korzystania z usług polskiej służby zdrowia, urzędów pracy, przedszkoli, szkół, pomocy społecznej, urzędów stanu cywilnego itd. Chodzi też o zapewnienie dostępu do poradnictwa prawnego, możliwości korzystania z pomocy tłumacza i opiekuna międzykulturowego, a także przekazanie wskazówek, jak szukać zatrudnienia. Ukraińcy będą mogli również liczyć na wsparcie w nauce języka polskiego. A jako że wojenne doświadczenia i stres adaptacyjny mogą powodować trudności w nauce, zostanie im zapewniony dostęp do psychologa.

Wsparcie dla trzydziestu organizacji
O granty na realizację takich modeli pomocowych dla uchodźców mogą się starać zarówno organizacje publiczne, jak i niepubliczne, które mają już doświadczenie w pracy z cudzoziemcami w Polsce (np. prowadzą dla nich poradnictwo lub edukację w różnych formach). Rekrutacja zostanie ogłoszona w czerwcu. Przewidywana łączna kwota dofinansowania wynosi prawie 14 mln złotych. Na granty może liczyć około 30 organizacji.

Realizacja projektu może trwać od czterech do sześciu miesięcy. W tym okresie muszą zostać zrealizowane trzy elementy: diagnoza, wsparcie edukacyjne i walidacja. Mogą one być prowadzone równolegle lub cyklicznie. Grantobiorcom zostaną udostępnione materiały do wykorzystania w każdym z trzech etapów, m.in. narzędzia do diagnozy umiejętności i potrzeb, programy i scenariusze zajęć edukacyjnych, materiały do walidacji umiejętności. Organizacje, które otrzymają granty, będą też mogły liczyć na wsparcie merytoryczne zespołu projektu „Szansa” w FRSE i IBE. Zakłada się, że bezpośrednią korzyścią dla uczestników będzie podniesienie ich umiejętności podstawowych oraz adaptacja do nowych warunków życia.

Zgodnie z polityką UE
Pomysł, jak pomagać uchodźcom z Ukrainy, został wypracowany na podstawie 31 innowacyjnych modeli wsparcia edukacyjnego dla osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych, które zrealizowano w ramach I etapu projektu. Szczególnie inspirujące okazały się doświadczenia organizacji testujących modele dla obcokrajowców (z prawem do legalnego zatrudnienia w Polsce). Projekt „Szansa” jest odpowiedzią na Zalecenie Rady UE (z 19 grudnia 2016 r.) w sprawie tworzenia ścieżek poprawy umiejętności dla osób dorosłych (Upskilling pathways: New Opportunities for Adults).

W dokumencie tym Rada UE zaleciła państwom członkowskim oferowanie dorosłym o niskich umiejętnościach i kompetencjach dostępu do ścieżek ich doskonalenia, zwłaszcza w takich obszarach, jak: podniesienie poziomu rozumienia i przetwarzania informacji, rozumowania matematycznego, umiejętności cyfrowych oraz kompetencji społecznych.

Projekt „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” został laureatem nagrody R&D IMPACT. W projekcie opracowano 31 innowacyjnych modeli wsparcia dla dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych. Przez ostatnich kilkanaście miesięcy były one pilotażowo realizowane przez różne organizacje z całej Polski. Ideą nagrody R&D IMPACT jest promowanie osób i organizacji, które prowadzą badania naukowe i prace rozwojowe mające wpływ na życie społeczeństwa. Wśród 34 laureatów nagrody znalazł się też dyrektor generalny FRSE dr Paweł Poszytek. Gala wręczenia nagród odbyła się 20 maja br. w Gdańsku. Organizatorem wydarzenia jest agencja interaktywna „R&D Promotion”, specjalizująca się w promocji badań, innowacji i rozwoju.

Więcej informacji o rekrutacji do projektu można znaleźć TUTAJ.

Zainteresował Cię ten tekst?
Przejrzyj pełne wydanie Europy dla Aktywnych 2/2022: