treść strony

Poznaliśmy najlepszych nauczycieli zawodowców

Znamy zwycięzców konkursu „Zawodowiec Roku 2022”! Wyróżnienia odebrało 118 osób nagrodzonych w 52 dziedzinach. To nauczyciele ze szkół branżowych, techników, szkół policealnych, którzy wyróżniają się pasją, zaangażowaniem i profesjonalizmem, a także wspierają uczniów w rozwijaniu ich zawodowych zainteresowań. Konkurs to wspólna inicjatywa Ministerstwa Edukacji i Nauki, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz KGHM Polska Miedź.

 • Gala konkursu „Zawodowiec Roku 2022”

  fot. MEiN

 • Dr hab. Paweł Poszytek, dyrektor generalny FRSE

  fot. Szymon Łaszewski/FRSE

 • Od prawej: Marzena Machałek (MEiN), Tomasz Zdzikot (KGHM Polska Miedź)

  fot. Szymon Łaszewski/FRSE

 • Tomasz Zdzikot, prezes Zarządu KGHM Polska Miedź

  fot. Szymon Łaszewski/FRSE

 • Gala konkursu „Zawodowiec Roku 2022”

  fot. Szymon Łaszewski/FRSE

 • Gala konkursu „Zawodowiec Roku 2022”

  fot. Szymon Łaszewski/FRSE

 • Gala konkursu „Zawodowiec Roku 2022”

  fot. Szymon Łaszewski/FRSE

 • Gala konkursu „Zawodowiec Roku 2022”

  fot. FRSE

Gala konkursu „Zawodowiec Roku 2022”, która odbyła się 14 marca 2023 r., zgromadziła najlepszych nauczycieli z poszczególnych branż ze szkół z całej Polski. Obecni byli także przedstawiciele organizatorów konkursu: sekretarz stanu w MEiN Marzena Machałek, prezes Zarządu KGHM Polska Miedź Tomasz Zdzikot oraz dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dr hab. Paweł Poszytek. Wyjątkową oprawę muzyczną ceremonii zapewnił młody skrzypek Maestro Tomasz Dolski łączący w swojej twórczości w brawurowy sposób różne gatunki, epoki i style. 

– Bardzo się cieszę, że jest ta I edycja programu, że możemy dziś państwa nagrodzić, uhonorować – powiedziała wiceminister Marzena Machałek, zwracając się do nagrodzonych „zawodowców”. Podkreślała, że dzięki wybitnym nauczycielom kształcenie zawodowe może się rozwijać i być coraz nowocześniejsze. –  Za to wszystko, co zrobiliście do tej pory, za to, że kształcenie zawodowe się rozwija, bardzo serdecznie Wam dziękuję – zaznaczyła.   

Sekretarz stanu w MEiN dziękowała także partnerom przedsięwzięcia – Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz KGHM Polska Miedź. Podkreślała jednocześnie, że KGHM od wielu lat na różnych płaszczyznach wspiera rozwój kształcenia zawodowego i realizuje projekty, które służą promocji edukacji branżowej i technicznej. 

W swoim wystąpieniu wiceminister Marzena Machałek przypominała, że Ministerstwo Edukacji i Nauki konsekwentnie realizuje politykę budowania prestiżu kształcenia zawodowego. Służy temu reforma wprowadzona w 2019 r. Jej celem było m.in. uatrakcyjnienie procesu kształcenia w szkołach branżowych i technikach oraz dostosowanie go do potrzeb rynku pracy. Sekretarz stanu w MEiN zaznaczyła, że jednym z efektów wprowadzonej reformy jest zwiększenie liczby uczniów, którzy po szkole podstawowej wybierają naukę w szkołach branżowych i technikach. 

– Mamy ponad 58,5 proc. absolwentów, którzy wybierają naukę w szkołach branżowych i technikach – podsumowała.

Zwiększenie efektywności kształcenia zawodowego 

Wiceminister Marzena Machałek wymieniała narzędzia i mechanizmy, które przyczyniają się do zwiększenia efektywności kształcenia zawodowego oraz umożliwiają dostosowanie go do potrzeb rynku pracy. Jednym z nich jest prognoza zapotrzebowania na pracowników na krajowym i wojewódzkim rynku pracy, której towarzyszy zróżnicowane finansowanie. Szkoły kształcące w zawodach, na które jest największe zapotrzebowanie na pracowników, otrzymują zwiększoną subwencję: – W tych zawodach opłaca się organizować kształcenie – zaznaczyła wiceminister. 

Ważnym elementem reformy kształcenia zawodowego było także wzmocnienie współpracy szkół z firmami. Pracodawcy byli obecni na etapie przygotowania podstawy programowej czy opracowania formuły egzaminu zawodowego. – Dzisiaj kształcenie zawodowe jest bardzo nowoczesne – podsumowała efekty wprowadzonych zmian wiceminister Marzena Machałek. 

„Zawodowiec Roku 2022”

Konkurs „Zawodowiec Roku 2022” to inicjatywa Ministerstwa Edukacji i Nauki realizowana w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji oraz KGHM Polska Miedź. Celem I edycji konkursu było wyłonienie i nagrodzenie najbardziej zaangażowanych nauczycieli ze szkół branżowych, techników, szkół policealnych oraz centrów kształcenia zawodowego.

Tytuł zawodowca roku mógł otrzymać nauczyciel, który:

 • jest zaangażowany i z pasją pracuje z młodzieżą;
 • wspiera zainteresowania zawodowe uczniów;
 • cieszy się autorytetem w środowisku szkolnym i lokalnym;
 • posiada szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze w obszarze kształcenia zawodowego;
 • działa na rzecz promocji kształcenia zawodowego, np. wprowadza autorskie rozwiązania dydaktyczne i metodyczne w obszarze kształcenia zawodowego;
 • współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym (w szczególności z pracodawcami) i dba o swój rozwój zawodowy.

Do I edycji konkursu napłynęło 537 zgłoszeń w 62 dziedzinach. Komisja konkursowa oceniała je według 5 kryteriów. Ostatecznie wyróżnienia i tytuły laureatów przyznano 118 nominowanym w 52 dziedzinach. 

Zobacz listę laureatów