treść strony

Programy edukacyjne PAH dla uczniów: ruszyły zapisy

Wraz z nowym rokiem szkolnym wystartują kolejne edycje programów edukacyjnych Polskiej Akcji Humanitarnej skierowanych do uczniów z całej Polski. Zachęcamy do zapisów!

  • fot. PAH

Obecnie Polska Akcja Humanitarna prowadzi cztery programy:

Globalnie i Krytycznie w Szkole: roczny, bezpłatny program dla nauczycielek i nauczycieli VII i VIII klas szkół podstawowych oraz II i III klas szkół ponadpodstawowych. Pierwszy semestr będzie koncertował się głównie na zrozumieniu, jak jesteśmy powiązani/ powiązane ze światem i współodpowiedzialni/ współodpowiedzialne za to, co się na nim dzieje. Celem współpracy w drugim semestrze jest wzbudzenie empatii wobec grup traktowanych stereotypowo ze względu na kolor skóry i pochodzenie, a także rozwój umiejętności krytycznego myślenia wobec przekazów medialnych dotyczących spraw globalnych.
Nabór trwa tylko do 3 września!

Lekcje Pomagania: bezpłatny program edukacyjny PAH wprowadzający w zagadnienie humanitaryzmu oraz pomocy ludziom bez względu na pochodzenie. Skierowany jest do szkół podstawowych, ponadpodstawowych, bibliotek i placówek wychowawczo-oświatowych. Program to cykl 8-10 lekcji o mądrym pomaganiu na semestr lub cały rok szkolny. Możliwa jest także realizacja mniejszej liczby zajęć. 

Godziny Wychowawcze ze Światem: całoroczny cykl zajęć będących zaproszeniem do zgłębiania wyzwań współczesnego świata. Podstawę edukacji globalnej stanowi kwestia sprawiedliwości i solidarności, zarówno w lokalnym, jak i globalnym wymiarze. Chcemy nie tylko informować o tym, jaki nasz świat jest obecnie, ale także kształtować postawy, które pomogą nam uczynić go bardziej sprawiedliwym w przyszłości. 

Świat w Przedszkolu: program dla grup 5- i 6-ciolatków. Jest bezpłatny, można go zrealizować w trakcie jednego semestru lub całego roku. Celem jest pokazanie poprzez zabawę i rozmowy, że wszyscy jesteśmy częścią świata. Odległe geograficznie wydarzenia wpływają na nas i mamy wpływ na to, co się dzieje na innych kontynentach. Program wpisuje się w założenia edukacji globalnej i skupia się przede wszystkim na poszukiwaniu współzależności oraz wzmacnianiu otwartości na różnorodność. 

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września.

Więcej informacji