treść strony

Przestrzeń możliwości

Jaki potencjał ma platforma HOP oraz jak skutecznie tworzyć kursy w edukacji pozaformalnej – mówi Tomasz Szopa z Centrum Współpracy z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu SALTO

  • Platforma HOP umożliwia tworzenie szkoleń online

    fot. Shutterstock

Pandemia przyspieszyła cyfryzację i rozwój zdalnych form nauczania. Czy stworzona przez SALTO platforma HOP jest odpowiedzią na nowe wyzwania?
Wsparcie uczenia się na odległość jest jednym z zadań podejmowanych przez SALTO na rzecz rozwoju współpracy młodzieżowej w Europie (ważnym, biorąc pod uwagę rozległość regionu Europy Wschodniej i Kaukazu). Platforma HOP powstała w 2018 r., a w efekcie pandemii zyskała popularność. Z założenia miała służyć narodowym agencjom programów Erasmus+ Młodzież oraz Europejskiego Korpusu Solidarności jako miejsce do tworzenia szkoleń online. W roku 2019 mieliśmy ich kilkanaście, rok później ponad 30, a liczba użytkowników platformy zwiększyła się do ponad 3500.

Czym jest platforma i komu może pomóc?
Platforma HOP jest przestrzenią online, która oferuje narzędzia do prowadzenia kursów w internecie. Powstała głównie z myślą o pracownikach młodzieżowych i trenerach, ale może być też z powodzeniem wykorzystywana przez samą młodzież. Jako bazy zdecydowaliśmy się użyć narzędzia Moodle, oczywiście dostosowując je do naszych potrzeb, wynikających zarówno z założeń edukacji pozaformalnej, jak i wymagań nauczania online.

Na waszej platformie znalazłem sporo kursów, ale czy każdy może wziąć w nich udział?
To zależy od „właścicieli” kursów. Większość z nich tworzą, jak wspomniałem, narodowe agencje programów Erasmus+ Młodzież oraz EKS wraz z zespołami ekspertów i trenerów, najczęściej decydując się na format znany ze szkoleń stacjonarnych, tj. przeprowadzenie kursu dla zamkniętej grupy składającej się z 25-30 uczestników. Spośród ponad 50 szkoleń tylko kilka jest całkowicie otwartych. W pozostałych przypadkach trzeba wcześniej przejść proces selekcji. Na platformie mamy wygodne narzędzie filtrujące kursy i od niego radziłbym zacząć. Coraz częściej obserwujmy jednak, że po realizacji szkolenia z zamkniętą grupą jego twórcy decydują się zaoferować kurs w formie otwartej, modyfikując go tak, by uczący się mieli stały dostęp do jego treści i mogli z niej korzystać we własnym tempie (self-paced courses). Minusem jest wówczas jednak brak grupy i prowadzącego szkolenie, a uczestnik sam zarządza procesem uczenia.

Skorzystać z platformy mogą też organizacje realizujące projekt w ramach Akcji 2. lub 3. programu Erasmus+. Jakie ma pan dla nich wskazówki?
Warto zacząć od zapoznania się z informacją o możliwościach współpracy z HOP. Po pierwsze, organizacja przygotowująca projekt w Akcji 2. lub 3. musi w jego ramach zaplanować komponent związany z uczeniem się online. Mając już temat kursu i jego założenia, powinna skontaktować się z nami w celu stworzenia przestrzeni dla szkolenia. Odnosząc się za to do samej jakości szkoleń, najważniejszą radą niech będzie, by kurs online opierał się na podstawowych zasadach edukacji pozaformalnej. Technologia online nie powinna powodować, że proces uczenia się w ramach kursów na platformie będzie jedynie sekwencją polegającą na czytaniu lub oglądaniu treści i testowaniu nowej wiedzy. Potrzeba kompetencji i wyjątkowej kreatywności, by stworzyć dobry kurs na odległość.

Kursy online na platformie HOP to teraźniejszość czy także przyszłość?
Cóż, mam wrażenie, że tradycyjne kursy online to nasza… przeszłość. Rozpoczynając prace nad inicjatywą HOP, zauważyliśmy, jak bardzo sektor młodzieży jest opóźniony w zakresie nauczania zdalnego w stosunku do edukacji uniwersyteckiej czy zawodowej. Szukamy zatem innowacyjnych sposobów na uczenie się w internecie, nie mając ograniczeń wynikających z podstawowych założeń procesu edukacyjnego. Tak więc w sektorze młodzieży w perspektywie najbliższych lat mamy nadzieję stworzyć całkiem nowe sposoby edukacji online, kreatywnie rozwijając podstawowe wartości, na jakich opieramy nasze procesy nauczania. Ten rozwój przebiega bardzo szybko, a inicjatywa HOP jest jego częścią.

5 wskazówek i... HOP

  • Nie zapominajcie, że szkolenie online w ramach edukacji pozaformalnej powinno w takim samym stopniu odpowiadać jej podstawowym założeniom jak szkolenie stacjonarne.
  • Śmiało mieszajcie narzędzia i wykorzystujcie zasoby internetu w kreatywny sposób. Platforma HOP to tylko tło, otwarte na integracje zewnętrzne, służące bogatemu procesowi edukacyjnemu, który tworzycie.
  • Pamiętajcie o swoich uczestnikach i ich potrzebach. Angażujcie ich w proces współtworzenia kursu. Fakt, że robicie to online, jest waszym sprzymierzeńcem.
  • Zanim stworzycie pierwsze moduły i jednostki kursu online, przygotujcie jego zawartość. Niech koncepcja edukacyjna zawsze poprzedza jej techniczną implementację.
  • Adres platformy HOP: www.hop.salto-youth.net, profil HOP na Facebooku: www.fb.com/HOPplatform