treść strony

Raport: Youth2030

W 2020 roku ponad 168 milionów uczniów przestało chodzić do szkół i rozpoczęło naukę zdalną. Najnowsza publikacja ONZ podsumowuje wyzwania stojące przed młodzieżą i stan realizacji strategii młodzieżowej

  • Raport  podsumowuje działania ONZ na rzecz młodych ludzi

    fot. Shutterstock

Raport Youth2030 podsumowuje działania realizowane w ramach strategii ONZ na rzecz młodzieży. Program, zainicjowany przez Sekretarza Generalnego w 2018 roku, jest podstawą w zakresie pracy z młodzieżą i na jej rzecz w wymiarach praw człowieka, pokoju i bezpieczeństwa oraz rozwoju.

Publikacja Youth2030 pokazuje także, jak system ONZ reaguje na potrzeby młodych ludzi podczas trwającej pandemii COVID-19. a także jak przyczynia się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Raport jest dostępny tutaj.