treść strony

RPI Warszawa: szkolenie online z pozyskiwania funduszy dla szkół

4 kwietnia 2024 r. odbyło się szkolenie online „Pozyskiwanie funduszy dla szkół – granty na projekty edukacyjne”. Organizatorem był Regionalny Punkt Informacyjny NA działający w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli (Wydział w Warszawie).

  • fot. RPI

Wydarzenie w formule online przyciągnęło ponad 100 dyrektorów placówek edukacyjnych – szkół podstawowych, średnich oraz przedszkoli – z regionu mazowieckiego.

Podczas szkolenia podejmowano następujące tematy:

  • Pozyskiwanie funduszy dla szkół.
  • Otwierajmy się na świat z Erasmus+. Akredytacja w Erasmus+.
  • eTwinning – pierwszy krok do umiędzynarodowienia placówki.
  • Europejski Korpus Solidarności w polskich szkołach.
  • Programy bilateralne wymian młodzieży.

Spotkanie moderowała Aneta Gładys – konsultant MSCDN, koordynator Międzywydziałowego Zespołu ds. Języków Obcych w MSCDN oraz koordynator Regionalnego Punktu Informacyjnego na Mazowszu.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i życzymy powodzenia w pozyskiwaniu funduszy!