treść strony

Seminarium online dla nauczycieli języków obcych

Zapraszamy na międzynarodowe seminarium online organizowane przez Krajowe Biuro eTwinning z Austrii. Szkolenie skierowane jest do nauczycieli języków obcych początkujących w programie eTwinning.

  • fot. eTwinning

Seminarium odbędzie się w godzinach popołudniowych (15:30-18:30) na platformie online w dniach 24-25 marca 2022 r. Prowadzone będzie w języku angielskim. Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.

Do 20 lutego 2022 r. czekamy na zgłoszenia od nauczycieli:

  • posiadających konto na platformie eTwinning Live;
  • początkujących w programie eTwinning;
  • komunikujących się w języku angielskim;
  • uczących języka obcego.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium (online/offline). W spotkaniu może wziąć udział tylko jeden nauczyciel z danej placówki.

Termin zgłoszeń upływa 20 lutego 2022 r. (godz. 23:59). W przypadku dużej liczby zainteresowanych organizatorzy mogą zakończyć nabór przed upływem terminu.

formularz zgłoszeniowy