treść strony

Spotkanie Erasmus+ Szkolnictwo wyższe: konkurs 2023

Zapraszamy na pierwsze z cyklu spotkań na temat oferty programu Erasmus+ dla szkolnictwa wyższego (Gdańsk, 22 listopada 2022 r.).

  • fot. Fotolia

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące oferty programu Erasmus+ dla sektora Szkolnictwo wyższe. Celem spotkania będzie przekazanie przyszłym wnioskodawcom informacji na temat mobilności i projektów dla szkolnictwa wyższego w programie Erasmus+ 2021-2027 – konkurs wniosków 2023.

Uczestnicy uzyskają informacje o zasadach realizacji mobilności europejskiej i pozaeuropejskiej (w ramach Akcji 1) oraz projektów Partnerstw współpracy i innych typów projektów (m.in. wspólne studia, budowanie potencjału w sektorze Szkolnictwa wyższego, Jean Monnet) skierowanych do sektora Szkolnictwo wyższe (w ramach Akcji 2).

Na spotkanie zapraszamy przede wszystkim:

  • koordynatorów uczelnianych i wydziałowych programu Erasmus+;
  • pracowników dydaktycznych uczelni ze wszystkich dyscyplin naukowych, którzy pragną realizować projekty międzynarodowe w obszarze szkolnictwa wyższego;
  • nauczycieli akademickich, którzy chcieliby realizować projekty dotyczące wdrażania nowatorskich metod kształcenia;
  • pracowników uczelni zainteresowanych rozwojem własnym i studentów;
  • pracowników działów współpracy z zagranicą lub działów ds. projektów międzynarodowych;
  • pracowników innych typów instytucji zainteresowanych realizacją projektów w programie Erasmus+ w obszarze szkolnictwa wyższego.

Spotkanie odbędzie się 22 listopada 2022 r. w Gdańsku.

Rejestracja trwa do 16 listopada 2022 r. i jest dostępna tutaj.

Program spotkania

Kolejne spotkania z tego cyklu odbędą się w innych miastach, w których mają siedzibę InnHUB-y FRSE. Będziemy o nich informować na stronie internetowej.