treść strony

Ta klasa rządzi w eTwinningu

Pilotażowa klasa patronacka programu eTwinning powstała w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku. Uczniowie na dodatkowej godzinie lekcyjnej ćwiczą język angielski i zawierają międzynarodowe znajomości.

  • fot. Shutterstock

What’s new about the news? [co nowego w wiadomościach? – tłum.] – tak brzmi nazwa projektu, który klasa IId z gdańskiego VIII LO realizuje z uczniami ze szkół partnerskich z Francji i Hiszpanii. Projekt ma na celu zainteresowanie młodych ludzi tym, co się dzieje na świecie.

Uczniowie zostali podzieleni na kilkuosobowe, międzynarodowe zespoły i każdy z nich analizuje inny temat, by później napisać artykuł. Młodzież przygląda się m.in. tradycjom i legendom różnych narodów, wpływowi wiadomości na sposób myślenia oraz wojnie na Ukrainie. Zadanie nie jest łatwe, bo wymaga umiejętnej selekcji źródeł i pogodzenia innych sposobów patrzenia na świat. Wszak w grupie znajdują się osoby mieszkające w różnych krajach i posługujące się różnymi językami.

– Podczas tego projektu poznajemy młodzież z innych państw, ich tradycje i kulturę – podkreśla Wiktoria, uczennica klasy IId. – Nasi rówieśnicy z Francji i Hiszpanii są bardzo komunikatywni, więc rozmawiamy nie tylko o projektach, ale również o zwykłych sprawach, dzielimy się swoimi doświadczeniami. To bardzo rozwija – dodaje. A jej koleżanka z klasy, Tosia, tłumaczy, że kontakt z rówieśnikami z innych krajów to najlepsza forma nauki języka obcego. – Ta lekcja eTwinningu tak bardzo się różni od tradycyjnych zajęć, że jest to dla nas po prostu odpoczynek – śmieje się licealistka.

Pilotażowa klasa patronacka programu eTwinning została w VIII LO utworzona w 2022 r. z inicjatywy dyrektora szkoły Tadeusza Chądzyńskiego i nauczyciela języka angielskiego Łukasza Kamińskiego. – Już w poprzedniej szkole wprowadzałem pełnowymiarowe projekty z programu eTwinning, ale dopiero w tym liceum wpadliśmy z panem dyrektorem na pomysł, by utworzyć pierwszą w Polsce, a nawet w Europie, klasę patronacką. Ideę tę przedstawiliśmy Radzie Pedagogicznej, a następnie dodaliśmy – jako innowację pedagogiczną – jedną godzinę lekcyjną na realizację projektów eTwinningu – mówi Kamiński. I zachęca innych nauczycieli, aby poszli jego tropem. Bo, jak dodaje, współpraca z eTwinning rozwija nie tylko uczniów, ale również pedagogów. Nauczyciele poza tym, że uczą się nowych technologii, zawierają też cenne znajomości.

– Przecież za klasami z Francji czy Hiszpanii również stoją ich liderzy, a kontakt z nimi nie musi sprowadzać się wyłącznie do celów projektowych – przekonuje anglista. – Można nawiązać przyjaźnie na lata, bo współpraca często nie kończy się w momencie zamknięcia jednego przedsięwzięcia. Na przykład ja w tym roku realizuję projekt z nauczycielką z Francji, z którą współpracowałem już 11 lat temu. Po zakończeniu jednego działania warto razem zaczynać następne. Można też pojechać do Francji lub zaprosić nowych znajomych do Polski. Mam uczniów, którym te kontakty pomogły w znalezieniu pracy za granicą – dodaje.

Kamiński wskazuje, że lekcje eTwinning to holistyczne podejście do nauki. – Oceny wystawiam na podstawie obserwacji uczniów, tego, jak rozwiązują problemy, czy potrafią wyciągać wnioski – wyjaśnia. Bo tu nie chodzi o naukę kolejnych tematów z podręcznika, ale o coś więcej – o relacje, umiejętności miękkie i świadomość, że na sukces projektu składa się wiele zmiennych. – eTwinning jest bardzo elastyczny i pozwala na wiele. Najczęściej sam proponuję tematy projektów, ale młodzież również może zgłaszać własne pomysły. Wszystko musi być jednak skorelowane z podstawą programową – zastrzega.

Jak stworzyć klasę patronacką eTwinning? Jeżeli pragniesz zmiany dla siebie i swoich uczniów, czujesz, że chcesz się rozwijać i nawiązywać nowe znajomości, zarejestruj się w programie eTwinning (szczegóły na stronie: etwinning.pl). Na początek poszukaj tam małych projektów, które uatrakcyjnią twoje zajęcia. Gdy poczujesz, że razem z klasą czerpiecie z tego satysfakcję, a eTwinning nie ma już przed tobą tajemnic, zgłoś dyrekcji szkoły pomysł utworzenia klasy patronackiej. – Aby wprowadzić do planu lekcji dodatkową godzinę lekcyjną, np. w ramach tzw. godzin dyrektorskich, można napisać innowację pedagogiczną. Należy też uzyskać zgodę Rady Pedagogicznej – podpowiada Łukasz Kamiński. – W razie potrzeby służę pomocą. Można do mnie napisać i zapytać o cały proces – zachęca, podając swój adres e-mail: l.kaminski@lo8.edu.gdansk.pl.

Zainteresował Cię ten tekst?
Przejrzyj pełne wydanie Europy dla Aktywnych 2/2023: