treść strony

Trzy razy sukces!

Każdy kryzys jest też szansą. Dodatkowy nabór wniosków w programie Erasmus+, ogłoszony przez Brukselę w reakcji na pandemię i zamknięcie szkół, zakończył się sukcesem Politechniki Białostockiej. O celach działań na rzecz edukacji cyfrowej mówi dr hab. inż. Dorota Krawczyk, prof. PB.

  • fot. michalobrycki.com

Zorganizowany jesienią 2020 r. nabór wniosków pn. „Strategic partnerships for digital education readiness and creativity” miał pobudzić współpracę na rzecz edukacji cyfrowej. W pierwszej piętnastce najwyżej ocenionych projektów znalazły się trzy, których jesteście liderem.
Świadczy to o dobrym przygotowaniu naszych pracowników do realizacji międzynarodowych zadań. To także efekt wcześniejszego nawiązania kontaktów z zagranicznymi partnerami oraz zbadania aktualnych potrzeb studentów i nauczycieli europejskich uczelni – chcieliśmy mieć pewność, że rezultaty projektów będą użyteczne. Przed nami mnóstwo pracy, ale i korzyści. Projekty w konkursie dotyczyły edukacji cyfrowej, jednak będą miały bardzo namacalne rezultaty. Powstaną publikacje, dydaktyczne bazy cyfrowe, kursy, moduły do nauki zdalnej. Pandemia pokazała nam, jak potrzebne są nowe, atrakcyjne i efektywne materiały dydaktyczne w tej formule.

Projekty partnerstw Politechnika Białostocka będzie realizować wraz z dziesięcioma uczelniami zagranicznymi. Na miejscu drugim listy rankingowej znalazł się projekt pani autorstwa.
Tak, zakłada on, że z przedstawicielami uczelni z Hiszpanii, Włoch, Litwy i Łotwy przygotujemy książkę przybliżającą osiągnięcia techniki w dziedzinie budownictwa niskoenergetycznego, materiały dydaktyczne do pracy zdalnej i kurs dotyczący nowoczesnych rozwiązań w budownictwie, pozwalających na podwyższenie efektywności energetycznej. W planie mamy specjalistyczny kurs dla nauczycieli w Hiszpanii i szkołę letnią w Polsce. Studenci z pięciu krajów wezmą udział w zajęciach na Politechnice Białostockiej, odbędą też wizyty studyjne w tutejszych przedsiębiorstwach, dzięki współpracy z Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa.

Również Wydziały Elektryczny i Informatyki rozwiną naukę zdalną. Międzynarodowe grono ekspertów będzie pracowało nad zmianą w programach studiów, cyfrowymi materiałami dla nauczycieli, podręcznikami.
Pracownicy Wydziału Informatyki PB, przy współpracy z uczelniami z Grecji, Niemiec i Finlandii, stworzą platformę do nauczania na odległość i kursy e-coachingowe do wykorzystywania przy prowadzeniu zajęć z analizy matematycznej, algebry i programowania. Rozwiązania mają być opracowane w taki sposób, by budować zaufanie pomiędzy wykładowcą a studentem, pracującymi w trybie zdalnym. To duże wyzwanie, ale praca w warunkach pandemicznych uświadomiła nam konieczność zmian w szkolnictwie. Wydział Elektryczny z kolei, wspólnie z nauczycielami z Serbii, Norwegii i Bułgarii, chce wypracować metody motywujące studentów do aktywności na wykładach online oraz metodologię organizacji ćwiczeń laboratoryjnych i obiektywnego oceniania wiedzy na egzaminach w formule zdalnej.

Książki, materiały, bazy będą anglojęzyczne i dostępne bezpłatnie w wersji online. Jakich jeszcze efektów możemy się spodziewać?
Korzyści i dla nauczycieli, i dla studentów będzie znacznie więcej. Wykładowcy będą mogli wymieniać się doświadczeniem i dobrymi praktykami z nauczycielami z uczelni z różnych krajów. Liczymy także na rozwój naukowo-badawczy. Doświadczenia pokazują, że po nawiązaniu współpracy i relacji międzynarodowych nauczyciele akademiccy budują zespoły badawcze, co owocuje wspólnymi publikacjami czy wystąpieniami na konferencjach międzynarodowych. Myślę też, że takie projekty są świetnym narzędziem przygotowującym do wejścia na międzynarodowy rynek pracy. Studenci, uczestnicząc w nich, będą mogli poszerzyć wiedzę zawodową, czyli poznać nowoczesne technologie stosowane w całej Europie, ale rozwiną też swoje kompetencje społeczne i językowe.

Jak pani zdaniem cyfryzacja wpłynie na proces edukacji i współpracy międzynarodowej?
Wydaje mi się, że w przyszłości będziemy pracować i uczyć w sposób hybrydowy, łącząc zalety spotkań bezpośrednich i wirtualnych. We współpracy międzynarodowej potrzebne są wizyty w uczelniach partnerskich, w szczególności podczas nawiązywania kontaktów i prowadzenia badań, ale wiele zadań można wykonać zdalnie. Podobnie w przypadku nauczania – niektóre zajęcia praktyczne wymagają obecności w laboratorium, ale inne uda się z powodzeniem przeprowadzić online. Hybrydowa edukacja w ujęciu międzynarodowym pozwoliłaby na poznanie krajów, kultur oraz rozwój kompetencji studentów i kadry,
ale też na włączenie w tego typu aktywności osób, które nie mogą lub nie chcą brać udziału w dłuższych mobilnościach.

*dr hab. inż. Dorota Krawczyk, prof. PB – prorektor ds. współpracy międzynarodowej. Doktorat i habilitację uzyskała w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska. Odbyła staże zagraniczne w: Wageningen Agricultural University w Holandii (1991), University of Cantabria w Hiszpanii (1992), Universidad de Cordoba w Hiszpanii (2014, 2020), University of Kaunas na Litwie (2019). Członkini Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz World Society of Sustainable Energy Technologies.