treść strony

Ucz się na cudzych błędach

Chcesz dobrze zaplanować i zrealizować projekt w sektorze Edukacja dorosłych w ramach Akcji 2. – Partnerstwa na rzecz współpracy? Zobacz, na co zwrócić uwagę!

 • W ramach projektu beneficjent może zorganizować kilkadziesiąt mobilności

  fot. Fotolia

Począwszy od roku 2021, gdy rozpoczęła się nowa perspektywa programu Erasmus+, w sektorze Edukacja dorosłych nie słabnie zainteresowanie Akcją 2., czyli Partnerstwami na rzecz współpracy.

Projekty te to przedsięwzięcia realizowane na mniejszą lub większą skalę, których celem jest wymiana doświadczeń i wypracowanie rezultatów w obszarze niezawodowej edukacji osób dorosłych.

Partnerstwa zakładają realizację różnorodnych działań, takich jak: spotkania zespołów projektowych, warsztaty, szkolenia, promocja, upowszechnianie, opracowywanie rezultatów itd. Nie może wśród nich oczywiście zabraknąć wyjazdów zagranicznych, czyli tak zwanych mobilności. W projektach, które zdobyły dotąd dofinansowanie w sektorze Edukacja dorosłych, organizacje tworzące partnerstwo realizowały nawet po kilkadziesiąt mobilności! Nie jest to zatem wyłącznie domena Akcji 1. 

Celem mobilności może być udział zarówno w spotkaniach roboczych, których uczestnicy skupiają się m.in. na zarządzaniu projektem, jak i tych polegających na bezpośredniej nauce, gwarantujących zdobycie wiedzy i wymianę doświadczeń między organizacjami partnerskimi. W działaniach biorą udział dorośli słuchacze, chcący rozwijać swoje kompetencje, oraz kadra edukacyjna poznająca nowe metody nauczania.

Oto kilka rad sformułowanych na podstawie wniosków wyciągniętych z najczęstszych błędów popełnianych podczas pisania wniosków i realizacji projektów. 

 1. Powiąż działania z celami
  Mobilności i pozostałe działania powinny tworzyć spójną całość i przyczyniać się do osiągnięcia konkretnych celów projektu. Wyjazdy zagraniczne nie mogą stanowić niezależnych inicjatyw, wdrażanych „obok” głównych działań projektowych, nie mogą też służyć wyłącznie realizacji indywidualnych potrzeb uczestników.
   
 2. Zadbaj o zawartość merytoryczną 
  Wyjazdy mogą mieć różną formę, np. warsztatów, wizyt studyjnych, obserwacji pracy (job shadowing) czy bardziej ustrukturyzowanych szkoleń. Zagraniczna podróż to dla uczestników również szansa na rozwój osobisty. Warto jednak pamiętać, że głównym celem wyjazdu jest edukacja, a program kulturalny powinien stanowić wyłącznie element dodatkowy. By mieć większe szanse na akceptację wniosku, warto więc czasem zrezygnować z planowania wycieczki na rzecz działań edukacyjnych. Jeśli masz wątpliwości, skonsultuj je z Narodową Agencją.
   
 3. Określ efekty uczenia się i dziel się wiedzą
  Zarówno w przypadku kadry edukacyjnej, jak i dorosłych słuchaczy należy określić efekty uczenia się mające wyniknąć z mobilności. Mimo że dla dorosłych osób uczących się, w tym wymagających szczególnego wsparcia edukacyjnego, już sam wyjazd może być wydarzeniem kształtującym postawy i motywującym do nauki, warto pamiętać o zidentyfikowaniu konkretnych korzyści, np. w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych. Równie ważne co rozpoznanie efektów uczenia się jest dzielenie się wiedzą zdobytą podczas mobilności i upowszechnienie jej wśród pozostałych pracowników organizacji. Istotnym kryterium oceny projektu jest to, czy w efekcie mobilności nastąpił rozwój oferty edukacyjnej organizacji partnerskich (np. poprzez opracowanie nowych metod nauczania dorosłych słuchaczy). Jest to szczególnie ważne w przypadku projektów na małą skalę, których rezultaty często mają charakter miękki. 
   
 4. Aktywizuj uczestników na każdym etapie
  Planując mobilność, nie zapominaj o włączeniu uczestników w przygotowania, a następnie – o bieżącym monitorowaniu oraz przeprowadzeniu działań ewaluacyjnych. Chodzi o to, by poznać zarówno poziom satysfakcji kadry i słuchaczy, jak i stopień realizacji celów projektu.

Relacje ze zrealizowanych partnerstw znajdziesz na platformie EPALE: bit.ly/3UThzoA, bit.ly/48x9QQ9.