treść strony

FERS LLL. Zakończenie I cyklu spotkań prekonsultacyjnych z regionami

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej zorganizowała cykl stacjonarnych prekonsultacji z przedstawicielami oraz przedstawicielkami 16 województw. Spotkania zostały zrealizowane w ramach projektu „Rozwój współpracy i koordynacji w zakresie uczenia się przez całe życie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Odbyły się w Warszawie w dniach: 21 maja, 29 maja, 17 czerwca oraz 25 czerwca 2024 r.

  • fot. Szymon Łaszewski/FRSE

  • fot. Szymon Łaszewski/FRSE

  • fot. Szymon Łaszewski/FRSE

  • fot. Szymon Łaszewski/FRSE

Celem prekonsultacji było przedyskutowanie wstępnych założeń do zmian służących wypracowaniu raportów z rekomendacjami, które będą zawierały rozwiązania w obszarze uczenia się przez całe życie oraz koordynacji rozwiązań w tym zakresie.

W prekonsultacjach uczestniczyły osoby zaangażowane we wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych. Byli to głównie pracownicy urzędów marszałkowskich województw, wojewódzkich urzędów pracy, uczelni wyższych, członkowie i członkinie Wojewódzkich Zespołów Koordynacji (WZK). W wydarzeniach wzięli udział również przedstawiciele FRSE oraz MEN, tj.: Alina Prochasek – członkini zarządu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Liliana Budkowska – dyrektor Biura Programów Zewnętrznych FRSE, Emilia Halemba – zastępca dyrektora Biura Programów Zewnętrznych FRSE, Piotr Bartosiak – dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego (DSKiKZ) w MEN, oraz Maciej Lasota, naczelnik w DSKiKZ w MEN.

Spotkania miały charakter warsztatowy. Uczestnicy dzielili się wiedzą i doświadczeniem, dyskutując w grupach na temat struktury prawnej i zadań Wojewódzkich Zespołów Koordynacji oraz innych działań WZK, m.in. w kontekście wymogu zapewnienia tego, aby oferta edukacyjna (kształcenia zawodowego, szkoleń) była dostosowana do rozpoznanych potrzeb w zakresie umiejętności. Każda z grup prezentowała na forum swoje przemyślenia i spostrzeżenia na temat rozwiązań merytorycznych, organizacyjnych i formalno-prawnych w obszarze uczenia się przez całe życie, z uwzględnieniem założeń Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.

Niewątpliwie wartością dodaną spotkań prekonsultacyjnych była wymiana informacji, własnych spostrzeżeń uczestników oraz wniosków z działań prowadzonych w województwach w zakresie koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, a także możliwość bezpośredniej dyskusji.

Informacje zebrane z kart warsztatowych zostaną przeanalizowane i będą stanowiły wkład do kolejnego cyklu spotkań prekonsultacyjnych.

W kolejnych latach realizacji projektu planowane są prekonsultacje społeczne i konsultacje społeczne, podczas których będą dyskutowane i opiniowane wnioski wynikające z analizy rozwiązań wdrażanych w poszczególnych województwach w ramach inwestycji A.3.1.1 KPO LLL, dla której projekt FERS LLL „Rozwój współpracy i koordynacji w zakresie uczenia się przez całe życie” jest projektem „parasolowym”.

Więcej o FERS LLL