treść strony

Uczniowie z Ukrainy: nowe rozwiązania prawne

Edukacja, integracja i bezpieczeństwo – to główne cele nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Zachęcamy do zapoznania się ze zmianami dotyczącymi uczniów ukraińskich w polskich szkołach.

  • fot. Shutterstock

Oto najważniejsze informacje na temat zmian:

  • Od 1 września 2024 r. dzieci uchodźcze z Ukrainy zostaną objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki (szkoły ponadpodstawowe) w polskim systemie oświaty – analogicznie jak uczniowie polscy.
  • Naukę online będą mogli realizować wyłącznie uczniowie, którzy w roku szkolnym 2024/2025 uczą się w klasie programowo najwyższej w szkole funkcjonującej w ukraińskim systemie oświaty.
  • Świadczenie rodzinne 800+ i Dobry Start będzie wypłacane uchodźcom z Ukrainy pod warunkiem, że ich dziecko będzie w tzw. zerówce, szkole podstawowej czy szkole ponadpodstawowej.

Dzieci z Ukrainy nadal będą miały możliwość nauki języka polskiego. Okres dodatkowej bezpłatnej nauki zostanie wydłużony do 36 miesięcy.

Dla nauczycieli przewidziane są dodatkowe szkolenia, wsparcie psychologiczne i pedagogiczne.

Dzieci będą miały możliwość korzystania z pomocy asystenta międzykulturowego. Planowane jest też wsparcie finansowe dla organów prowadzących szkoły.

Więcej informacji