treść strony

VII Europejskie Forum Migracji

W dniach 20-21 października w Brukseli odbędzie się Europejskie Forum Migracji. Tematem tegorocznej edycji wydarzenia będzie włączanie społeczne młodych migrantów.

  • fot. Shutterstock

Na Europejskim Forum Migracji spotkają się politycy, akademicy, eksperci oraz osoby pracujące z migrantami. Uczestnicy porozmawiają o najbardziej palących problemach i największych wyzwaniach europejskiej polityki migracyjnej oraz wymienią się doświadczeniami i opiniami. 

Podczas tegorocznej edycji Forum szczególny nacisk położony zostanie na potrzeby młodych migrantów oraz możliwości bardziej skutecznego włączania ich w życie społeczne i obywatelskie w krajach Unii Europejskiej.

Więcej informacji oraz szczegółowy program konferencji można znaleźć tutaj.

Termin zgłoszeń: do 23 sierpnia 2022 r.

Organizatorem wydarzenia jest Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny.