treść strony

W krainie wikingów

PO WER daje powera – mówią uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Boninie, którym mimo pandemii udało się wyjechać do Danii w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów".

  • Joanna Wojnas bada dobrostan zwierząt gospodarskich

    fot. ZSCRK im.Wincentego Witosa

To była świetna przygoda – mówi Joanna Wojnas, uczennica technikum weterynarii Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Boninie (woj. zachodniopomorskie). W szkole rolniczej Green Academy niedaleko Aarhus na Półwyspie Jutlandzkim spędziła dwa tygodnie. Co zrobiło na niej największe wrażenie? – Kontakt ze zwierzętami – odpowiada bez namysłu.

Zanim wraz z koleżankami pojechały do Danii, poznawały historię i kulturę tego kraju, pisały CV po angielsku, spotykały się z doradcą zawodowym. Dlaczego wybór padł na Danię? Bo tamtejsze szkoły słyną z wysokiego poziomu kształcenia. Przekonali się o tym uczniowie z klasy „technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki”, którzy do Danii pojechali jako pierwsi – już  w październiku 2019 r.

– Pochłonęły ich zajęcia związane z obsługą urządzeń rolniczych, zwłaszcza kombajnów sterowanych komputerem. Odbyli zajęcia praktyczne na farmie i wraz z kolegami z Danii wzięli udział w innowacyjnych zajęciach edukacyjnych – wyjaśnia Renata Kwolek, koordynatorka przedsięwzięcia, doradca zawodowy w ZSCKR w Boninie.

Druga grupa, złożona z dziewcząt z klasy „technik weterynarii”, ze względu na pandemię miała nieco trudniej. Termin wyjazdu był przesuwany, ale organizatorzy wykazali determinację – wystosowali nawet pismo do duńskiego ministerstwa edukacji z prośbą o zgodę na przyjęcie uczniów. Udało się wyjechać we wrześniu. – Wstrzeliliśmy się w „okienko pogodowe” – mówi Renata Kwolek.

– Razem z koordynatorką z duńskiej szkoły Karoliną Sikałą monitorowałyśmy sytuację – dodaje. Szkoła duńska przygotowała się świetnie. Dla uczennic wydzielono piętro w internacie, przygotowano maseczki, środki dezynfekujące. Dziewczęta wróciły zdrowe i zadowolone.

Głównym celem wyjazdów w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) jest rozwój kompetencji kluczowych. Uczniowie zdobywają doświadczenia zawodowe, rozwijają umiejętności, które zapewniają im lepszy start w życie, doskonalą znajomość języków obcych. – Otwierają się na świat – podsumowuje Renata Kwolek.

Wyjazdy gwarantują, że młodzież w ciekawy sposób poszerza wiedzę z zakresu podstawy programowej. Ma jednak również okazję do udziału w zajęciach pozaformalnych, umożliwiających rozwój kompetencji związanych z kulturą: w Danii uczniowie zwiedzali muzeum wikingów oraz żywy skansen, poznawali też historię i kulturę kraju, dzięki czemu zapamiętają ten wyjazd na długo.

Koordynatorka podkreśla, że w zorganizowaniu wyjazdu pomogło jej wsparcie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. – Opiekunka projektu ze strony FRSE, Ewelina Michór, doradzała na każdym kroku i pomagała, gdy przesuwany był termin realizacji projektu – wylicza Renata Kwolek. Zespół PO WER w FRSE w pierwszych tygodniach pandemii zapewnił wsparcie realizatorom projektów, w ramach których uczniowie przebywali za granicą. Zespół pozostawał w kontakcie z koordynatorami, pomagając w organizacji powrotów. – Dużo dał nam też udział w webinarze „Przedsięwzięcia w obliczu Covid-19” – mówi Kwolek. Małgorzata Kocon z Zespołu PO WER dodaje: – Pandemia wywarła wpływ na aspekt finansowy projektów, nieraz uniemożliwiając odzyskanie poniesionych kosztów. Fundacja – w porozumieniu z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej – opracowała jednak nowe zasady rozliczania.

ZSCKR stara się teraz o realizację przedsięwzięcia zakładającego wyjazd na wyspę Reunion koło Madagaskaru (francuski departament zamorski). – Jest tam szkoła podlegająca francuskiemu ministerstwu rolnictwa i uczniowie klasy „architektura krajobrazu” mogliby uczyć się o roślinach egzotycznych – planuje Kwolek. Wniosek złożony. Reunion! To dopiero da powera uczniom szkoły w Boninie.

Przedsięwzięcie „Razem raźniej!” zostało zrealizowane w ramach projektu PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów” 2018–2023. Budżet: 194 568 zł

Więcej o projekcie PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów”: www.power.frse.org.pl/ponadnarodowa-mobilnosc-uczniow