treść strony

W Łukowie otwarto BCU ślusarstwo, mechanika, obróbka skrawaniem

25 kwietnia 2024 r. w Łukowie odbyła się konferencja „Kierunki rozwoju i innowacji w obróbce metali”, którą połączono z oficjalnym otwarciem Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie ślusarstwo, mechanika, obróbka skrawaniem.

 • fot. BCU

 • fot. BCU

 • fot. BCU

 • fot. BCU

Głównym celem spotkania było przedstawienie przedsiębiorcom i zaproszonym gościom zagadnień dotyczących powstania Branżowego Centrum Umiejętności w Łukowie przy Zespole Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza. Cele szczegółowe to zaś przede wszystkim:

 • wzmacnianie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym a biznesem w ramach tzw. trójkąta wiedzy: szkoła – uczelnia – pracodawcy, w zakresie ślusarstwa, mechaniki, obróbki skrawaniem;
 • wspieranie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w nawiązywaniu współpracy z pracodawcami;
 • promowanie zawodów związanych z obróbką metali;
 • budowanie kompetencji przyszłości niezbędnych do funkcjonowania branży w warunkach przemysłu 4.0;
 • upowszechnianie transformacji ekologicznej i cyfrowej;
 • kreowanie nawyku uczenia się przez całe życie;
 • wykorzystanie technologii do nauki;
 • upowszechnianie zmian wdrażanych w kształceniu zawodowym od 2019 r.

W programie konferencji „Kierunki rozwoju i innowacje w obróbce metali” skupiono się na najnowszych trendach, innowacjach technologicznych oraz na praktycznym podejściu do wzrostu produktywności w branży. Poruszone zostały również zagadnienia związane z zieloną transformacją.

Konferencja skierowana była do nauczycieli oraz uczniów szkół zawodowych (branżowych i techników), studentów, pracowników i pracodawców z dziedziny mechanika, ślusarstwo, obróbka skrawaniem oraz wszystkich zainteresowanych technologią CNC.

W ramach spotkania zorganizowano 8 paneli:

 • Branżowe Centra Umiejętności – główne założenia Marianna Brzozowska-Skwarek, zastępca dyrektora Departamentu Strategii Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego MEN;
 • Branżowe Centrum Umiejętności w Łukowie w dziedzinie ślusarstwo, mechanika, obróbka skrawaniem – oferta szkoleniowa Szymon Żołopa, koordynator przedsięwzięcia Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Łukowie.
 • Przyszłość kształcenia zawodowego – Elżbieta Denejko, dyrektor Wydziału Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Lubelskiego Kuratorium Oświaty;
 • Zawody branży mechanicznej a rynek pracy. Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników Iwona Niedziółka, kierownik Działu Usług Rynku Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie;
 • Kwalifikacje rynkowe z obszaru obróbki metali. Przedstawienie umiejętności opisanych w kwalifikacjach rynkowych z obszaru CNC – Maciej Tauber, Instytut Badań Edukacyjnych, lider projektu ZSK;
 • Najnowsze trendy i innowacje technologiczne w obróbce metali dr hab. inż. Jarosław Bartnicki, prodziekan Wydział Mechanicznego Politechniki Lubelskiej;
 • Przemysł 4.0 a zakłady obróbki skrawaniem CNC – wzrost produktywności – Grzegorz Kowalczyk, właściciel firmy PROTECHNIKA Łuków Sp. z o.o. / Damian Małycha, właściciel firmy BIO-TECH Łuków;
 • Ekologiczne i zrównoważone podejście w nowoczesnej obróbce skrawaniem – innowacje i wyzwania dr. inż. Paweł Chojnacki, prezes Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

Uczestnicy konferencji podkreślili to, jak ważna jest współpraca zamiast konkurencji, ponieważ kształcenie zawodowe stanowi naszą wspólną odpowiedzialność. Ponadto rozwój kadr i budowanie oferty edukacyjnej odpowiadającej na potrzeby przedsiębiorców jest jedyną szansą na rozwój społeczno-gospodarczy regionu.

Dlatego też misją BCU w Łukowie jest promowanie zawodów związanych ze ślusarstwem, mechaniką, obróbką skrawaniem, starania o zwiększenie udziału pracodawców w kształceniu zawodowym oraz upowszechnianie najnowszych technologii. Placówka wyposażona jest w najnowocześniejszy na rynku sprzęt branży mechanicznej i umożliwia udział w bezpłatnym uzyskaniu i uzupełnieniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ich zmianę w ramach kursów dla dorosłych i młodzieży.

Organem prowadzącym dla BCU jest Powiat Łukowski. Partnerami dbającymi m.in. o poziom merytoryczny realizowanych zadań są natomiast Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich oraz Politechnika Lubelska – Wydział Mechaniczny.