treść strony

Włącz się we włączanie!

Beneficjenci programu Erasmus+ spotkali się na konferencji w Warszawie. Celem było wsparcie osób pracujących z młodzieżą, które spotykają się z tematem odmienności.

  • Włączanie osób z mniejszymi szansami jest ważnym elementem realizacji projektów młodzieżowych

– Zagadnienia związane z inkluzją i różnorodnością są bardzo istotne zarówno dla nas, pracowników Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, jak i dla instytucji europejskich, których częścią jesteśmy – mówiła, otwierając konferencję „Włącz się we włączanie”, Alicja Pietrzak, dyrektor Biura Edukacji Szkolnej, Młodzieży i Europejskiego Korpusu Solidarności w FRSE. – Najlepszym dowodem ważkości tematu jest to, że włączanie społeczne i różnorodność już od prawie 10 lat pozostają jednym z priorytetów programu, czyli czynnikiem kluczowym w ubieganiu się o dofinansowanie dla realizacji projektów – dodała.

W wydarzeniu, które odbyło się 23 listopada 2023 r., udział wzięli przyszli i obecni beneficjenci programu Erasmus+: przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i szkół z różnych regionów Polski. 

Organizatorzy postawili sobie za cel wsparcie osób pracujących na co dzień z młodzieżą oraz przekazanie im niezbędnej wiedzy w zakresie włączania – w szerokim tego słowa znaczeniu. Swoimi doświadczeniami podzielili się przedstawiciele: Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży, Fundacji Atalaya, Fundacji BigBang i Międzynarodowego Stowarzyszenia Kulturalnego „Krzywy Teatr”, którzy na co dzień realizują projekty odnoszące się do przedmiotu konferencji. Można też było dowiedzieć się u źródła, jak wykorzystać środki unijne na działania, których priorytetem jest eliminowanie zjawiska wykluczenia społecznego. 

Uczestnicy dyskusji panelowej „Czy włączanie się opłaca?” szukali natomiast odpowiedzi na pytanie, co robić, by określenie „być w mniejszości” miało w odbiorze społecznym zabarwienie bardziej neutralne niż negatywne.

Choć konferencja nie stanowi remedium na wszystkie problemy dotyczące włączania i różnorodności, może stać się punktem wyjścia do tworzenia lepszego, bardziej włączającego i wartościowego dla młodzieży świata.

Przy okazji konferencji odbyła się premiera polskiej wersji językowej przewodnika Włącz się we włączenie, przygotowanej przez Wydawnictwo FRSE. Publikacja ma szansę stać się bodźcem do podejmowania przedsięwzięć służących różnorodności. A na pewno pomoże czytelnikom spojrzeć na zagadnienia związane z odmiennością i ich negatywną interpretację z innej perspektywy.

Zainteresował Cię ten tekst?
Przejrzyj pełne wydanie Europy dla Aktywnych 4/2023: