treść strony

Wolontariat 2022: Akademia Koordynatorek i Koordynatorów

Akademia Koordynatorek i Koordynatorów jest praktycznym procesem rozwojowym dla osób, które nadzorują projekty wolontariatu międzynarodowego. Już można składać zgłoszenia w edycji 2022!

  • fot. EKS

Uczestnictwo w Akademii umożliwia rozwój oraz zdobycie wiedzy i kompetencji, które pozwalają podnieść jakość pracy z wolontariuszami i wolontariuszkami, a także sprawniej zarządzać projektami. Jest to także przestrzeń do wymiany doświadczeń w grupie osób pracujących na rzecz zmiany w środowisku lokalnym oraz wspierania solidarności międzynarodowej.

Program Akademii obejmuje zagadnienia, które dotyczą:

  • rozwijania kompetencji międzykulturowych i umiejętności adaptacji do zmieniających się kontekstów kulturowych;
  • budowania relacji w zespole (w tym także z organizacjami partnerskimi) z wykorzystaniem narzędzi do zarządzania konfliktem i przeciwdziałania dyskryminacji;
  • dobrostanu i well being – zwłaszcza prewencji wypalenia zawodowego;
  • zarządzania projektem – ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania strategicznego i aspektów związanych z cyfryzacją i zrównoważonym rozwojem;
  • aspektów solidarnościowych projektów oraz łączenia płaszczyzny pracy międzynarodowej z pracą lokalną;
  • wspierania siebie i innych w refleksji nad procesem uczenia się.

Szczegółowe informacje znajdują się w zaproszeniu.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod linkiem: https://ak.webankieta.pl/.

Termin zgłoszeń upływa 15 grudnia 2021 r. o godz. 23.59.