treść strony

Wyniki: Akredytacje Erasmus+, Edukacja szkolna

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu wniosków o Akredytację w Akcji 1, sektor Edukacja szkolna, złożonych do 19 października 2023 r.

  • fot. Shutterstock

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłasza wyniki konkursu wniosków o Akredytację złożonych w terminie do 19 października 2023 r. w Akcji 1 w sektorze Edukacja szkolna. Decyzje selekcyjne zostały podjęte 5 lutego 2024 r.

Komunikat z wynikami

Indywidualne powiadomienia o wynikach konkursu, wraz ze szczegółowymi informacjami na temat przeprowadzonej oceny wniosków, zostaną wysłane drogą mailową w najbliższym czasie, na adresy prawnych przedstawicieli i osób kontaktowych w organizacji wnioskodawcy, które były podane we wniosku o Akredytację.

Organizacje, którym przyznano Akredytację, otrzymają drogą mailową informacje o dalszych krokach związanych z potwierdzeniem warunków Akredytacji, otrzymaniem certyfikatu akredytacyjnego i uzyskiwaniem dofinansowania.

Organizacje, które nie uzyskały Akredytacji w konkursie 2023, będą mogły ubiegać się ponownie o przyznanie Akredytacji w kolejnych naborach wniosków o Akredytację bądź skorzystać z możliwości wnioskowania o dofinansowanie mobilności dla organizacji nieakredytowanych w ramach konkursu projektów krótkoterminowych.