treść strony

Zakodowane zadania – seminarium online

Webinarium dla nauczycieli matematyki klas IV-VIII ze szkół podstawowych, którzy nie mają doświadczenia w realizacji projektów eTwinning.

  • fot. Fotolia

Seminarium online odbędzie się między 15 a 17 listopada 2021 roku (trzy wieczorne spotkania) w formie online na platformie eTwinning LIVE. Skierowane jest w pierwszej kolejności do nauczycieli matematyki klas IV-VIII ze szkół podstawowych, którzy nie mają doświadczenia w realizacji projektów eTwinning i chcieliby pod opieką ambasadora programu eTwinning zrealizować swój pierwszy projekt: Zakodowane zadania.

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem wydarzenia, a w razie pytań, także do kontaktu.

Każdy uczestnik seminarium, który będzie obecny na wszystkich spotkaniach i wykona zadania kursowe oraz aktywnie przystąpi do realizacji projektu eTwinning, otrzyma certyfikat uczestnictwa. Certyfikat uczestnictwa jest wydawany wyłącznie osobom, które będą obecne na wszystkich spotkaniach szkoleniowych, wykonają zadania kursowe oraz dołączą do projektu. Certyfikat ma formę cyfrową i jest wydawany bezpłatnie.

Seminarium poprowadzi Iwona Kowalik: Ambasadorka programu eTwinning, dyplomowana nauczycielka matematyki i informatyki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16 we Wrocławiu, założycielka i koordynatorka kilkunastu projektów eTwinning nagrodzonych krajową i europejską Odznaką eTwinning. Laureatka Europejskiego Konkursu 2019 za projekt SNOPP. Od 2019 roku pełni funkcję EU Code Week Leading Teacher for Poland i aktywnie uczestniczy w organizacji Europejskiego Tygodnia Kodowania. Jest mentorką w zespole matematyczno-przyrodniczym Akademii Talentów i Uzdolnień Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia. Pasjonatka stosowania nowoczesnych technologii oraz globalnej współpracy szkół.

Warunki udziału w seminarium:

1. Posiadanie konta w programie eTwinning.
Jeśli jeszcze nie jesteś zarejestrowany: dołącz. Rejestracja przebiega w dwóch etapach: wstępnym i właściwym po odebraniu e-maila – dokończenie rejestracji.

2. Zatrudnienie w szkole lub placówce realizującej podstawę programową.
W pierwszej kolejności przyjmowani będą nauczyciele matematyki ze szkół podstawowych klas IV-VIII.

3. Gotowość do aktywnej współpracy w trakcie trwania szkolenia oraz rozpoczęcia projektu.
Organizatorzy oczekują, że uczestnicy będą obecni na wszystkich zaplanowanych spotkaniach i dołączą do wspólnego projektu rejestrowanego przez prowadzącego seminarium ambasadora.

Uczestnicy potrzebować będą laptopów lub komputerów stacjonarnych podłączonych do Internetu. (Ważne – tablety lub telefony komórkowe nie wystarczą do aktywnego uczestnictwa).

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 9 listopada 2021 roku o godzinie 23:59.

formularz zgłoszeniowy