treść strony

Załóż Szkolny Punkt Eurodesk Polska

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza szkoły ponadpodstawowe do przyłączenia się do sieci Eurodesk Polska. To unikalna szansa na wzmocnienie oferty edukacyjnej, wymianę doświadczeń i nawiązanie współpracy z organizacjami z Polski i z zagranicy.

  • fot. Shutterstock

Do pomysłu tworzenia Szkolnych Punktów Eurodesk Polska zainspirowały nas pozytywne doświadczenia we współpracy ze szkołami. Do naszej sieci należą organizacje pozarządowe, jednostki samorządowe, uczelnie i właśnie placówki edukacyjne, które – pomimo instytucjonalnych ograniczeń – doskonale się w Eurodesk Polska odnajdują. Dzięki tej współpracy udaje nam się dotrzeć do większej liczby młodych ludzi i w większym stopniu realizować naszą misję informacyjną.

Współpraca w ramach Eurodesku ma – co do zasady – charakter bezgotówkowy. Podmiotom należącym do sieci oferujemy materiały dydaktyczne, scenariusze lekcji, gry, publikacje, materiały promocyjne, narzędzia, dostęp do unikalnych zasobów informacyjnych, szkolenia, możliwość udziału w projektach informacyjnych oraz jedyne w swoim rodzaju know-how. Zasady współpracy ze szkołami prowadzącymi Szkolne Punkty Eurodesk Polska opisane są na eurodesk.pl w zakładce Załóż Szkolny Punkt Eurodesku.

Od placówek współpracujących z Eurodesk Polska oczekujemy przede wszystkim korzystania z naszych narzędzi, zasobów informacyjnych i know-how, uczestnictwa w eurodeskowych spotkaniach i szkoleniach oraz informowania Krajowego Biura o przeprowadzonych działaniach. Zasady współpracy w ramach Eurodesku reguluje porozumienie zawierane między placówką prowadzącą Szkolny Punkt Eurodesk Polska a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, w ramach której działa Krajowe Biuro Eurodesk Polska.

Szkoły zainteresowane przystąpieniem do sieci i prowadzeniem Szkolnego Punktu Eurodesk Polska proszone są o wypełnienie i przesłanie ankiety aplikacyjnej do 10 października 2023 r. 

Skontaktujemy się tylko z wybranymi szkołami. Ich przedstawiciele zostaną zaproszeni na dwudniowe szkolenie wprowadzające oraz dwudniowe szkolenie z prowadzenia lekcji i  Eurodesk Polska, które odbędą się w dniach 24-27 października 2023 r. w Konstancinie-Jeziornie. 

Wawrzyniec Pater
Koordynator sieci Eurodesk Polska