treść strony

Zawodowe i edukacyjne losy absolwentów uczelni. Raport z badania uczestników programu Erasmus+

  • fot. Shutterstock

Badanie ścieżek edukacyjnych i zawodowych uczestników programu Erasmus+ jest prowadzone przez Fundacje Rozwoju Systemu Edukacji cyklicznie od 2017 roku. Niniejszy raport podsumowuje jeden z etapów tego projektu, obejmujący lata 2018–2020. Autorzy publikacji analizują m.in. wybory zawodowe absolwentów uczelni, kwestie dotyczące zdobycia przez nich pierwszej stałej pracy, a także zagadnienia związane z dalszym kształceniem – zarówno kontynuacją studiów, jak i udziałem w edukacji pozaformalnej oraz nieformalnej.

Zapraszamy do lektury raportu.